De Bascule spant zich in om u op deze website volledige en juiste informatie te geven. Natuurlijk kan het gebeuren dat er een foutje in staat of dat de informatie verouderd is. Wilt u ons dit dan laten weten? Dit kan door een mail te sturen naar communicatie@debascule.com.

Wij verwijzen op deze website ook naar andere sites omdat u daar ook informatie kunt vinden over psychische problemen. Deze sites maken wij niet zelf en wij hebben geen invloed op de inhoud. U kunt aan de informatie op deze website en de websites waar wij naar linken, geen rechten ontlenen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie aanvaarden.

De foto’s van de medewerkers op deze site zijn gemaakt door Mireille Steenkamer. Voor de andere foto’s zijn modellen gebruikt, deze foto’s worden gebruikt ter illustratie. De modellen zijn niet betrokken bij de Bascule. Deze foto’s zijn afkomstig van Hollandse Hoogte en iStockphoto.

De foto’s op deze website mogen niet zonder toestemming van de Bascule gebruikt worden. Wilt u een foto of ons logo gebruiken, neem dan contact op met communicatie@debascule.com.