Zoek
Aanmelden|Contact|Adressen|Wachttijden|Jouw Omgeving

de Bascule

Adressen

Algemene contactgegevens: de Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht
T (020) 890 19 00 E info[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]@[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]debascule.com W www.debascule.com

Algemeen telefoonnummer

T (020) 890 19 00

Afsprakenbureau

Afsprakenbureau Meibergdreef
T (020) 890 16 01

Afsprakenbureau Rijksstraatweg
T (020) 890 15 05

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt

Informatie over de aanmeldingsprocedure, het zorgaanbod en consultatie
T (020) 890 19 01 F (020) 890 16 57 E cai[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]@[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]debascule.com

 


Hieronder vindt u de contactgegevens van de verschillende diensten en afdelingen:

Raad van Bestuur en directie

Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
T (020) 890 19 00

HRM, F&C, I&A
Facilitaire en huisvestingszaken

Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
T (020) 890 19 00


Zorgafdelingen

Opnamecentrum (diverse problematieken)

 • Afdeling voor (semi)acute psychiatrie en klinische behandeling 
  (tot 12 jaar)
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
   
 • Afdeling voor acute psychiatrie en semi-ambulante afdeling 020 
  (12 jaar en ouder)

  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10

Afdeling Emotionele Stoornissen

 • Centrum Dwang, Angst en Tics (TOPGGz afdeling)
  Polikliniek, dagbehandeling en dag-en-nachtbehandeling (4 tot 12 jaar)
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 695 25 41
  Polikliniek, dagbehandeling en dag-en-nachtbehandeling (12 jaar en ouder)
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10
   
 • Centrum voor Eetstoornissen
  Polikliniek, dagbehandeling en dag-en-nachtbehandeling
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10
   
 • Centrum voor Depressie en Borderline
  Polikliniek, dagbehandeling (4 tot 12 jaar)
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 695 25 41
  Polikliniek, dagbehandeling en dag-en-nachtbehandeling (12 jaar en ouder)
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10
   
 • Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten
  Polikliniek, dagbehandeling en dag-en-nachtbehandeling (tot 18 jaar)
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10

Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen en Forensische Jeugdpsychiatrie

 • Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen
 • Polikliniek en dagbehandeling (6 tot 12 jaar)
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 890 15 24
  Dagbehandeling (12 jaar en ouder)
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10
  Centrum voor Forensische Jeugdpsychiatrie
  Polikliniek
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  Dag- en deeltijdbehandeling
  Johan Braakensiekhof 31
  1068 KK Amsterdam
  T (020) 890 10 00
  De Koppeling
  Bezoekadres: Tafelbergweg 8
  1105 BN  Amsterdam ZO
  Postadres:  Postbus 23625
  1100 EC  Amsterdam ZO
  T (020) 342 84 00
  F (020) 342 84 99
  W www.dekoppeling.com

Centrum voor Autisme en Psychosen

 • Polikliniek (tot 18 jaar) en dagbehandeling (6 tot 12 jaar)
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 890 16 91
 • Dagbehandeling en Jongeren Psychose Punt (JoPP) (12 jaar en ouder)
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10
 • Altra College Bleichrodt (ism Altra College)
  Tafelbergweg 23
  1105 BC Amsterdam ZO
  T (020) 563 28 00
  F (020) 626 43 56

Bascule in de Regio

 • De Bascule Regiocentrum Gooi en Vecht 
  Bezoek- en postadres:  Laapersboog 11
  1213 VC  Hilversum  
  T (035) 303 27 06
   
 • Regiopolikliniek Zaanstreek-Waterland
  Wielingenstraat 135 (2e verdieping)
  1441 ZN  Purmerend
  T (020) 890 19 00
 • Regiopolikliniek Haarlemmermeer
  Graan voor Visch 14302                        Binnenweg 10
  2132 VJ Hoofddorp                                 2132 CT  Hoofddorp
  T (020) 890 19 00                                    T 06 247 52 086

Centrum voor Trauma en Gezin

 • Centrum voor Psychiatrische gezinsbehandeling
  Polikliniek
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10
  Dagbehandeling en dag-en-nachtbehandeling
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 890 18 44
    
 • Centrum voor Therapeutische pleegzorg
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10
   
 • Traumacentrum
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 890 10 00
  F (020) 890 10 10

Centrum Leren en Ontwikkelen

 • Centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen
  -Polikliniek, ambulante behandeling en deeltijdbehandeling
  -Polikliniek voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand
  Rijksstraatweg 145 
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 890 16 90
   
 • Centrum voor (Speciaal) Onderwijszorg en psychiatrie
  -Polikliniek leerstoornissen en (ambulante) behandeling bij
  disfunctioneren op school
  -Onderwijsondersteuning (diagnostiek, begeleiding, onderzoek en
  kwaliteitsontwikkeling (passend) onderwijs)
  Rijksstraatweg 145 
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 774 56 90
  Polikliniek en deeltijdbehandeling Basisklas Professor Waterinkschool
  Kopjachtplein 21
  1034 JG Amsterdam
  T (020) 679 86 27
  Deeltijdbehandeling Basisklas Van Det School
  IJsbaanpad 7
  1076 CV Amsterdam
  T (020) 676 98 49

Scholen voor speciaal onderwijs

 • Bestuursbureau Scholen
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
   
 • de Pionier
  Rijksstraatweg 145
  1115 HG Duivendrecht
  T (020) 890 19 00
  F (020) 695 25 41
  www.depionier.info
   
 • de Pionier, locatie Buitenrif
  Spaarnepoort 1-3
  (Zuidzijde Triversum)
  2134 TM Hoofddorp
  T (023) 555 32 96
    
 • de Pionier, locatie Pion
  Kaj Munkweg 2
  2131 RW Hoofddorp
  T (023) 555 44 11
  F (023) 555 31 53
 • de Professor Waterinkschool (PWS)
  Kopjachtplein 19
  1034 JG Amsterdam
  T (020) 679 86 27
  info[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]@[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]professor-waterinkschool.nl
  www.professor-waterinkschool.nl
    
 • PWS Onderbouw Zuid
  Amsteldijk 196
  1079 LK Amsterdam
  T (020) 644 53 51
  F (020) 644 66 95
    
 • PWS Onderbouw West
  Albardagracht 1
  1063 NN Amsterdam
  T (020) 613 85 85
  F (020) 613 03 48

Academische Werkplaats Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 • Opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie
  Rijksstraatweg 145
  1115 AP Duivendrecht
  T (020) 890 13 73 / 06 148 73 560
 • Onderzoek en Onderwijs
  de Bascule – AMC
  Meibergdreef 5
  1105 AZ Amsterdam ZO
  T (020) 566 33 83
  de Bascule – VUmc
  Meibergdreef 5
  1105 AZ  Amsterdam ZO
  T (020) 890 15 45

PI Research

Als er geen postadres vermeld wordt kunt u uw post sturen naar het centrale postadres: de Bascule, Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht

Maart 2016