Er zijn twee activiteiten die wij als ouders in de CCR op dit moment belangrijk vinden:

De leertafel goede zorg

Een dialoogtafel waar ouders, jongeren, (de ondersteuner van) de kinderraad, de bestuurder, de directie en uiteenlopende medewerkers van de Bascule met elkaar in gesprek gaan over goede zorg. De CCR is initiatiefnemer van de leertafel. Dit initiatief is inmiddels omarmt door de Bascule. Meer over de leertafel leest u in 'De uitgangspunten van de leertafel'.

Het fusieplatform

In januari 2018 zijn Spirit en de Bascule bestuurlijk gefuseerd. De CCR heeft ervoor gezorgd dat er in de aanloop naar de fusie een platform kwam met (pleeg)ouders, jongeren, (de ondersteuner van) de kinderraad en de bestuurders uit beide organisaties. In het fusieplatform is gesproken over goede zorg, cliëntparticipatie en cliëntmedezeggenschap. Belangrijke punten die daarbij naar voren zijn gekomen:

  • Sluit aan bij het door mij gewenste resultaat.
  • Relatie tussen ouders, jongere, kind en hulpverleners staat centraal: luister naar mij.
  • Zorg dat het gezin geen last heeft van de hulpverlening: snap wat ik nodig heb.
  • Medezeggenschap en participatie: ik heb recht op inspraak en participatie.
  • Zorg voor verbinding met het gewone leven (waaronder school): ik ben meer dan mijn probleem.

Lees hier meer over deze punten. 

Het fusieplatform gaat door in 2018. We praten mee, toetsen gezamenlijke projecten met het oog op goede zorg, cliëntmedezeggenschap en cliëntparticipatie’ en vanuit het cliënt perspectief.

Werkplan

Lees meer over onze plannen voor de komende periode in het Werkplan:

Werkplan CCR

2017 - 2018