Wij hebben een aantal handige websites voor u verzamelt. U vindt er verschillende soorten informatie die handig kan zijn in de jeugdhulp.

Bij het Jeugdplatform zetten Amsterdamse jongeren en ouders zich samen in voor de belangen van alle Amsterdammers die te maken hebben met jeugdhulp en/of passend onderwijs. Eind 2014 is op initiatief van de gemeente Amsterdam het Jeugdplatform opgericht. Dit onafhankelijke platform adviseert nu dus al ruim 3 jaar de gemeente Amsterdam (gevraagd en ongevraagd) op een kritische en creatieve manier over goede jeugdhulp: thuis, in de wijk, op school of in een instelling.

Meer weten of meedoen? Kijk op: http://www.jeugdplatformamsterdam.nl/ 

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij informeert en behartigt belangen van ouders en biedt hen onderling contact.

Meer weten? Kijk op: http://www.balansdigitaal.nl/ 

De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. Een informatieve site met antwoorden op veelgestelde vragen over autisme in het dagelijks leven.

Meer weten? Kijk op: http://www.autisme.nl/ 

Een site met veel informatie voor ouders. Diagnostiek, behandelvormen, wetenschappelijk onderzoek en uitleg van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen onder kinderen en jongeren.

Meer weten? Kijk op: www.kenniscentrum-kjp.nl 

De patiëntenvertrouwenspersoon is de belangenbehartiger van cliënten. Alle zaken die te maken hebben met de opname, de behandeling of hoe er met een cliënt is omgegaan kunnen besproken worden. Ook kan de patiëntenvertrouwenspersoon helpen bij klachten. Cliënten kunnen hun klacht bespreken met de vertrouwenspersoon, waarna ze samen bekijken wat er met de klacht moet gebeuren. Elke cliënt kan bij de patiëntenvertrouwenspersoon terecht voor uitleg en advies, maar bijvoorbeeld ook voor bemiddeling of het voorbereiden van een gesprek over een wens of een klacht. De lijst van onderwerpen (van vragen en klachten) geven een goed beeld van de werkzaamheden van de patiëntenvertrouwenspersoon. Cliënten die zijn opgenomen bij de Bascule kunnen contact opnemen met Manna Ellen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 33 63 82 56 of per e-mail: m.ellen@pvp.nl.

De familievertrouwenspersoon is er voor familie of naasten. Er wordt geluisterd naar uw verhaal, adviezen gegeven naar aanleiding van uw zorgen of vragen en u kan zo nodig worden doorverwezen. Daarnaast is bemiddeling mogelijk als er knelpunten zijn tussen u en de hulpverleners en kan samen worden bekeken wat er nodig is om de samenwerking weer terug te vinden. De familievertrouwenspersoon werkt voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en is onafhankelijk. U kunt per mail of telefonisch contact opnemen en indien gewenst een afspraak inplannen om te kijken waar uw behoefte ligt en welke ondersteuning u graag zou willen. De familievertrouwenspersoon is te bereiken via 06 - 27 28 98 45 of m.seekles@lsfvp.nl.

Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg.
Meer weten? Kijk op: www.akj.nl.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de zorg. 
Meer weten? Kijk op: www.igj.nl