Als u vragen of opmerkingen heeft, of meer wilt weten over de Centrale Cliëntenraad, dan kunt u contact met ons opnemen. 
Dit zijn onze contactgegevens:

E-mail: clientenraad@debascule.com 

Postadres: de Bascule
tav de Centrale Cliëntenraad
Postbus 303
1115 ZG  Duivendrecht

Website: www.debascule.com/clientenraad 

Ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad:    José van Dijk
Rijksstraatweg 145
1115 AP  Duivendrecht
06 - 30 14 48 68
j.vandijk@debascule.com