De Centrale Cliëntenraad (CCR) is de medezeggenschapsraad voor ouders. Wij zijn, net als u, ouders van een kind dat hulp krijgt van de Bascule. Wij praten met de bestuurder van de Bascule. Ook samen met de jongeren van de Jongerenraad.

De onderwerpen zijn divers maar wij steken altijd in op kwaliteit van zorg, dialoog met ouders, jongeren en kinderen, en zeggenschap over de behandeling. We kijken naar behandelaanbod, beleid, veiligheid, hoe organisatieprocessen zijn georganiseerd en naar nieuwe ontwikkelingen in de Bascule. Uiteraard altijd vanuit het gezichtspunt van ouders en de cliënten. De kinderen en jongeren hebben hun eigen raad; de Kinderraad en de Jongerenraad.

Wij horen graag uw ervaringen met de zorg of de Bascule organisatie. Laat het ons weten via: clientenraad@debascule.com

De CCR bemiddelt niet bij klachten. Daarvoor is de klachtencommissie van de Bascule.

Wilt u meer weten over onze visie? Lees dan het visiedocument van de CCR:

Visiedocument van de CCR

Visie en activiteiten