Hoe snel kan er gestart worden met een behandeling?

Als de problemen met uw kind of in uw gezin groot zijn, dan wilt u zo snel mogelijk geholpen worden. En hoe eerder een behandeling start, hoe beter. Daarom zetten wij ons in om uw kind (en uw gezin) zo snel mogelijk te helpen. We proberen binnen 6 weken na de aanmelding te beginnen met de behandeling. Soms duurt het langer voordat er plek is. Vooral voor dagbehandeling en klinische behandeling kan het langer duren. We kunnen dan vaak wel al beginnen met andere hulp voor u en uw kind.

Wachttijd

Soms is er voor bepaalde behandelingen een wachttijd. Dan kan het gebeuren dat u enkele weken tot soms maanden moet wachten voordat wij u voor een eerste gesprek kunnen uitnodigen. Iedere maand maken wij een inschatting van de wachttijden van de verschillende afdelingen. Het gaat om een inschatting, het kan zijn dat u langer moet wachten dan wij hadden ingeschat of wat wenselijk is. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, kijken we goed of behandeling bij de Bascule passend is of dat er andere alternatieven mogelijk zijn. 

18 jaar en ouder

Voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt vanuit de zorgverzekeringswet het volgende: wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. 

Crisis

Heeft uw kind acuut hulp nodig vanwege zeer heftige klachten, dan kan er sprake zijn van een crisisaanmelding. In dat geval helpen wij uw kind binnen 24 uur. Lees meer over wat te doen bij een acute psychiatrische crisis bij uw kind.

 

Ook al zijn er voor bepaalde behandelingen of afdelingen wachttijden, het is vaak toch verstandig om uw kind alvast aan te melden. Bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd (comorbiditeit), of als een opname op de dagbehandeling of de kliniek nodig is.

Wij kunnen dan bekijken wat de mogelijkheden zijn om uw kind zo snel mogelijk te helpen. Als er alternatieven zijn waar u en uw kind sneller geholpen kunnen worden, zal een van de medewerkers van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt dit met u bespreken.


Als uw kind bij de Bascule is aangemeld, bekijkt het aanmeldteam of de Bascule de juiste plek is voor uw kind. De uitslag van het aanmeldteam krijgt u, of degene die uw kind heeft aangemeld, per post toegestuurd. Wij streven ernaar om dit binnen 2 weken te doen. In de brief staat ook of er een wachttijd is.


Er zijn verschillende redenen waarom wachttijden ontstaan:

  • Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om jeugdhulp in te kopen voor hun inwoners tot 18 jaar. De gemeenten hebben met de Bascule afspraken gemaakt. Hierin staat hoeveel kinderen en jongeren wij uit elke gemeente mogen helpen per jaar. Maar soms komen er meer aanmeldingen uit een gemeente dan dat er is afgesproken. Dan kan de Bascule deze kinderen niet in behandeling nemen. Daardoor kan uw kind op een wachtlijst komen. Als dit het geval is, bespreken wij dat met de gemeente. Samen zoeken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die hulp nodig hebben dit ook zo snel mogelijk krijgen.
  • Er worden voor een bepaalde afdelingen meer kinderen aangemeld dan dat er ruimte is op die afdeling. Dan komt uw kind op de wachtlijst.

Als een kind of jongere door een psychiatrische stoornis in een crisis is beland, kan er meteen hulp nodig zijn. Er zijn dan geen wachttijden. Als er sprake is van een psychiatrische crisis, kunt u contact opnemen met de huidige behandelaar of huisarts. Lees hier meer over wat te doen bij een psychiatrische crisis van een kind of jongere.

Soms is er geen psychiatrische crisis maar is het wel belangrijk dat een kind of jongere zo snel mogelijk behandeld wordt. Uw huisarts of de huidige behandelaar kan dit bij de aanmelding van uw kind met ons bespreken.


Als uw kind bij de Bascule is aangemeld, blijft de verwijzer gedurende de wachttijd als hulpverlener betrokken bij uw kind. De verwijzer blijft verantwoordelijk voor de zorg tot u de eerste afspraak bij de Bascule heeft. Dat betekent dat u met de verwijzer contact kunt opnemen als uw kind tijdens de wachttijd hulp of ondersteuning nodig heeft.

Heeft u nog vragen over de wachttijden of de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met onze medewerkers van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt. Zij helpen u graag verder:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt

Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht
T 020 - 890 19 01   (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur)
E cai@debascule.com