De informatie op deze pagina kan regelmatig veranderen. Afhankelijk van contracten met gemeenten, het aantal aanmeldingen, de uitstroom van cliënten en het behandelaanbod kunnen zich wijzigingen voordoen. Wij doen ons best om de informatie zo actueel mogelijk te houden.

Als een kind, jongere of gezin de gespecialiseerde hulp van de Bascule nodig heeft, is een verwijzing nodig. Huisartsen, jeugdartsen, schoolartsen, medisch specialisten en medewerkers van een Ouder- en Kindteam of Samen DOEN team (in Amsterdam), wijk- of jeugdteam (in de andere gemeenten), Veilig Thuis en Centra voor Jeugd en Gezin kunnen een kind, jongere of gezin verwijzen naar de Bascule. Ook gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming of jeugdreclassering kunnen een aanmelding doen. Verwijzers kunnen gebruikmaken van het beveiligde digitale aanmeldformulier. Huisartsen kunnen ook gebruikmaken van Zorgdomein. Bent u werkzaam in het onderwijs en maakt u zich zorgen over een van uw leerlingen? Klik hier voor meer informatie.

Als ouders of verzorgers een verwijzing of beschikking hebben die door een arts of gemeente is afgegeven, kunnen zij zelf daarmee hun kind aanmelden bij de Bascule. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur, en op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 15.00 - 17.00 uur) of cai@debascule.com.

Welke gegevens zijn er nodig voor een aanmelding?
Als u via het digitale aanmeldformulier een cliënt aanmeldt ziet u precies welke gegevens nodig zijn. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen hebben wij een verwijsbrief nodig en in ieder geval de volgende gegevens: 

  • contactgegevens van de verwijzer;
  • contactgegevens van het kind en de ouders/verzorgers;
  • beschrijving wie het ouderlijk gezag heeft;
  • geboortedatum van het kind;
  • BSN-nummer van het kind;
  • de verzekeringsgegevens (alleen nodig wanneer een kind 18 jaar of ouder is, of als de ouders/verzorgers zelf ook in behandeling komen);
  • omschrijving en onderbouwing van de hulpvraag.

Daarnaast ontvangen we graag informatie van school, gegevens van eventuele eerdere onderzoeken en behandelingen en overige relevante informatie voor behandeling.

Naar het aanmeldformulier

De Bascule is er voor kinderen, jongeren en gezinnen uit heel Nederland.*

De Bascule heeft voor 2018 met diverse jeugdhulpgregio’s in en om Amsterdam contracten afgesloten: Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek (inclusief de gemeenten Weesp en Wijdemeren), Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland. 

De Bascule is er ook voor kinderen, jongeren en gezinnen die in een van de overige regio’s in Nederland wonen.* De Bascule is namelijk een van de vier academische centra in Nederland waarvan de gespecialiseerde behandelingen vallen onder het Landelijk Transitie Arrangement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).Dat betekent dat kinderen, jongeren en gezinnen uit een van deze regio’s naar de Bascule kunnen worden verwezen wanneer er sprake is van een kinderpsychiatrische hulpvraag.

Dit geldt helaas niet voor inwoners van de gemeenten de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Deze gemeenten hebben voor 2018 geen contract met de Bascule gesloten. Als u denkt dat een cliënt uit een van deze gemeenten de hulp van de Bascule nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam van die gemeente. Samen met hen wordt bekeken of er alternatieven zijn of dat de cliënt met toestemming van het wijkteam bij ons in behandelingkan komen. De andere gemeenten in de regio Utrecht West (Weesp en Wijdemeren), hebben wel een contract met de Bascule gesloten, omdat zij vanaf 1 januari 2017 onder de regio Gooi en Vechtstreek vallen. Cliënten uit deze gemeenten kunnen gewoon bij de Bascule aangemeld worden.

Locaties
U vindt de Bascule op verschillende locaties in Noordwest-Nederland. Hier vindt u een overzicht van onze locaties. Op de hoofdlocaties in Amsterdam-Zuidoost en Duivendrecht behandelen wij kinderen en jongeren uit heel Nederland.

Voor informatie over de aanmeldingsprocedure, het zorgaanbod en voor consultatie kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag en vrijdag ook tussen 15.00 en 17.00 uur bellen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01. U kunt ook mailen: cai@debascule.com. Onze medewerkers van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt helpen u graag verder.

Wilt u eerst overleggen met een van de behandelaars over een mogelijke aanmelding, dan kunnen de medewerkers van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt u in contact brengen met een van de behandelaars.

De site van De Bascule maakt gebruik van cookies.

Niet meer tonen