De Bascule is een centrum voor specialistische jeugd GGZ. Wij zijn er voor kinderen, jongeren of gezinnen die te maken hebben met ernstige of hoog complexe psychische problemen. Ook als er sprake is van meerdere psychische problemen tegelijkertijd, bent u bij de Bascule aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling.

Wij zijn er voor u

Samen met de verwijzer en de ouders of verzorgers onderzoekt de Bascule hoe we met elkaar de beste zorg kunnen bieden aan een kind of jongere. Hierbij is de hulpvraag van ouders en kind bepalend. Zij bepalen waarmee zij geholpen willen worden en welke doelen ze willen bereiken. Samen bekijken we vervolgens hoe we deze doelen kunnen bereiken. De ouders of verzorgers worden altijd nauw bij de behandeling betrokken.

De Bascule is er ook voor de ouders, verzorgers, broers of zussen. Want ook zij kunnen soms wat extra hulp gebruiken. Door gesprekken of groepsbijeenkomsten leren zij hoe ze het beste om kunnen gaan met een kind met een psychisch probleem. Ook is er aandacht voor de invloed die de problemen op het hele gezin hebben. Samen, beter. Daar staat de Bascule voor.

De Bascule biedt diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen bij:

  • Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar
  • Ouders of verzorgers
  • Het hele gezin

Vernieuwing jeugdhulp in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Specialistische jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland werken vanaf 1 januari 2018 met een nieuwe werkwijze. In deze werkwijze staat het hele gezin en de gezinssituatie centraal. Zo kunnen we nog beter maatwerk leveren en sluit de hulp goed aan bij de behoeften van het kind én het gezin. Kortom, de nieuwe werkwijze zet het gezin centraal en geeft een bredere kijk op de situatie.

Lees meer over deze nieuwe werkwijze