De Bascule biedt veel opleidingsmogelijkheden. Sterker, het opleidingsbeleid is een van de pijlers van de organisatie. Ons werkveld is voortdurend in ontwikkeling, daarom is het essentieel dat onze medewerkers volledig op de hoogte zijn en blijven. Er worden veel interne trainingen georganiseerd. Daarnaast kunnen medewerkers via de afdeling waar ze werken, deelnemen aan opleidingen. Voorop staat wel dat de opleiding een duidelijke relatie met de inhoud van het werk moet hebben en moet passen bij de loopbaan van de medewerker.

De Bascule is als academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie tevens opleider voor: kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen.