Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen. Als uw vraag er niet bij staat, dan kunt u uw vraag mailen naar: info@debascule.com.  Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Huisartsen, jeugdartsen, schoolartsen, medisch specialisten en medewerkers van een Ouder- en Kindteam of Samen DOEN team (in Amsterdam), wijk- of jeugdteam (in andere gemeenten), Veilig Thuis en Centra voor Jeugd en Gezin kunnen een kind, jongere of gezin verwijzen naar de Bascule. Ook gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming of jeugdreclassering kunnen een aanmelding doen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het digitale aanmeldformulier. Huisartsen kunnen ook via Zorgdomein een kind, jongere of gezin aanmelden. Lees hier meer over de aanmeldprocedure.

Als ouders of verzorgers een verwijzing of beschikking hebben gekregen van hun (huis)arts of de gemeente, dan kunnen zij hun kind zelf aanmelden bij de Bascule. Dit kan door contact op te nemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: cai@debascule.com  of (020) 890 19 01 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur).

Bij de meeste afdelingen kunnen jongeren t/m 23 jaar worden aangemeld. Kijk voor meer informatie in ons behandelaanbod. Daar vindt u bij elke hulpvraag het behandelaanbod, inclusief de leeftijden. 
 
 

De zorg die de Bascule biedt voor jongeren tot 18 jaar, valt onder de jeugdhulp. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Als uw kind jonger dan 18 jaar is, worden er voor een behandeling bij de Bascule geen kosten bij u in rekening gebracht.
Mochten er geneesmiddelen worden voorgeschreven worden door de arts of kinder- en jeugdpsychiater dan worden deze vergoed door de ziektekostenverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor medicijnen.

Als uw kind 18 jaar of ouder is, valt hij of zij niet meer onder de jeugdhulp maar onder de zorgverzekeringswet. De kosten voor de behandeling worden vergoed door de zorgverzekering van het kind. Vergoeding is dan afhankelijk van de soort verzekering. Klik hier voor meer informatie.

Als u vragen heeft over de behandelingen van de Bascule, de aanmeldprocedure of vergoedingen, kunt u ook contact opnemen met ons Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur). U kunt ook mailen met cai@debascule.com. We helpen u graag.

Omdat wij bij een aanmelding veel informatie nodig hebben, is het niet mogelijk om kinderen, jongeren of gezinnen telefonisch aan te melden. U kunt een cliënt aanmelden met behulp van het digitale aanmeldformulier. Huisartsen kunnen ook gebruikmaken van Zorgdomein. Lees hier meer over de aanmeldprocedure.
Het is wel mogelijk om telefonisch te overleggen over een aanmelding. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01. Ook als u wilt overleggen met een van de behandelaars over een mogelijke aanmelding, kunt u het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt bellen, zij brengen u dan in contact met een van de behandelaars.


 
 

Als u via het aanmeldformulier op deze website een cliënt aanmeldt ziet u precies welke gegevens nodig zijn.
Wij hebben in ieder geval de volgende gegevens nodig om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen:

  1. Contactgegevens van de verwijzer
  2. Contactgegevens van het kind en ouders/verzorgers
  3. Geboortedatum van het kind
  4. BSN nummer van het kind
  5. Verzekeringsgegevens van het kind of de ouders/verzorgers
  6. Wie heeft het ouderlijk gezag over het kind
  7. Omschrijving van de klacht
  8. Omschrijving van de hulpvraag
  9. Indien bekend, wat is het IQ (wanneer het kind een benedengemiddelde intelligentie heeft)
  10. En indien aanwezig: informatie van de school en informatie over eerdere onderzoeken die gedaan zijn bij het kind.

De Bascule is er voor kinderen, jongeren en gezinnen uit heel Nederland.* 

Voor 2018 zijn er met diverse jeugdhulpgregio’s in en om Amsterdam contracten afgesloten: Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek (inclusief de gemeenten Weesp en Wijdemeren), Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland. Dat betekent dat kinderen, jongeren en gezinnen uit een van deze regio’s naar de Bascule kunnen worden verwezen.

De Bascule is er ook voor kinderen, jongeren en gezinnen die in een van de overige regio’s in Nederland wonen*. Zij kunnen een beroep doen op de Bascule als het gaat om zeer complexe kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek. De Bascule is namelijk een van de vier academische centra in Nederland waarvan de gespecialiseerde behandelingen vallen onder het Landelijk Transitie Arrangement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure

Dit geldt helaas niet voor inwoners van de gemeenten de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Deze gemeenten hebben voor 2018 geen contract met de Bascule gesloten. Als u denkt dat een cliënt uit een van deze gemeenten de hulp van de Bascule nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam van die gemeente. Samen met hen wordt bekeken of er alternatieven zijn of dat de cliënt met toestemming van het wijkteam bij ons in behandelingkan komen. De andere gemeenten in de regio Utrecht West (Weesp en Wijdemeren), hebben wel een contract met de Bascule gesloten, omdat zij vanaf 1 januari 2017 onder de regio Gooi en Vechtstreek vallen. Cliënten uit deze gemeenten kunnen gewoon bij de Bascule aangemeld worden.

Jazeker, dat kan. Voor een second opinion geldt dezelfde route als voor een reguliere aanmelding. Klik hier voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure. Om een goed advies te kunnen geven ontvangen wij graag het dossier van het eerdere onderzoek of behandeling.

De verwijzer die een kind bij de Bascule aanmeldt, krijgt een bevestiging dat de aanmelding is ontvangen. De verwijzer en de ouders of verzorgers ontvangen bericht zodra bekend is of de Bascule de juiste plek is voor het kind. Lees hier meer over welke stappen er genomen worden van aanmelding tot het begin van de behandeling.

Voor sommige afdelingen is er een wachtlijst. De wachttijd verschilt per afdeling. Ook hangt het er van af of uw kind is aangemeld voor een poliklinische behandeling, dagbehandeling of klinische behandeling. Hier vindt u de actuele wachttijden.

De Bascule biedt verschillende soorten behandelingen. In een behandeling leert niet alleen het kind of jongere maar ook de ouders of verzorgers en/of de leerkracht om anders met de psychische klachten om te gaan. Zo werken we samen aan het verminderen van de psychische klachten. Hoe vaak en op welke plek een behandeling wordt gegeven, ligt aan de situatie en de ernst van de klachten. Lees hier meer over de verschillende behandelmogelijkheden: outreachende behandeling, poliklinische behandeling, dagbehandeling en klinische behandeling. Kijk in ons behandelaanbod als u meer wilt weten over de behandelingen bij specifieke klachten zoals bijvoorbeeld angst of autisme. 

Als u informatie wilt opvragen van onderzoeken of behandelingen die de Bascule in het verleden heeft gedaan, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. De aanvraag moet door de ouders of verzorgers en/of het kind ondertekend zijn. De aanvraag kunt u sturen naar: de Bascule, ter attentie van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt. Postbus 303, 1115 ZG  Duivendrecht.

Wij begrijpen dat u graag wilt weten waar uw kind precies naar toe gaat. Vanwege de privacy van de kinderen die in behandeling zijn, laten wij geen bezoekers toe op de groepen (natuurlijk wel de familieleden van de kinderen die in behandeling zijn). De bezoeken kunnen te verstorend zijn voor de kinderen en hun behandeling.