Wat kan de familievertrouwenspersoon (FVP) voor u betekenen?

Het valt niet mee om een familielid of naaste te zijn van iemand met psychiatrische problematiek. Familieleden of naasten van cliënten zijn vaak zwaar (over)belast. Zij zitten met vragen, onzekerheden, teleurstellingen en verdriet. Hulpverleners doen hun best om familieleden en naasten zo goed mogelijk op te vangen maar in sommige situaties lukt dit niet altijd. Familie heeft het gevoel dat zij niet gehoord worden, niet de informatie krijgen waar zij behoefte aan hebben of niet betrokken worden bij de behandeling.

Ondersteuning

De familievertrouwenspersoon is er voor familie of naasten. Er wordt geluisterd naar uw verhaal, adviezen gegeven naar aanleiding van uw zorgen of vragen en u kan zo nodig worden doorverwezen. Daarnaast is bemiddeling mogelijk als er knelpunten zijn tussen u en de hulpverleners en kan samen worden bekeken wat er nodig is om de samenwerking weer terug te vinden.

Werkwijze

De familievertrouwenspersoon werkt voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en is onafhankelijk. U kunt per mail of telefonisch contact opnemen en indien gewenst een afspraak inplannen om te kijken waar uw behoefte ligt en welke ondersteuning u graag zou willen. De familievertrouwenspersoon is te bereiken via 06 - 27289845 of m.seekles@lsfvp.nl


Kijk voor meer informatie over de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen op: www.lsfvp.nl

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com