Als u niet tevreden bent of een klacht heeft

Ontevreden?

Als u ontevreden bent over de Bascule, is de eerste stap om dit met de behandelaar te bespreken. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u het met de manager van de afdeling bespreken.

Wanneer het gesprek met de behandelaar of de manager niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Bascule. In de klachtenregeling staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft, wie u kan helpen bij het melden van een klacht en hoe het proces verloopt als u een klacht heeft ingediend. Er zijn verschillende mensen die u kunnen helpen bij de gesprekken met de behandelaar of de manager of bij het indienen van een klacht. Als u daar hulp bij nodig heeft, kunt u daar zelf iemand voor uitkiezen. Dat kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, maar u kunt ook hulp vragen van de klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon. Lees hieronder wat de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersoon voor u kunnen doen.
Voor vragen over de klachtencommissie kunt u contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie

Heeft uw kind verplichte zorg (gehad) en wilt u daarover een klacht indienen? Klachten over verplichte zorg worden door een externe en onafhankelijke klachtencommissie behandeld. In het reglement klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen.

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over de Bascule, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Bascule: 

Eva Ran 

Telefoon: (020) 890 17 79

E-mail: klachtenfunctionaris@debascule.com

Zij kan u vertellen wat u kunt doen als u ontevreden bent of hoe u een klacht kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan ook bemiddelen tussen u en de Bascule. Zo kan de klachtenfunctionaris helpen om het vertrouwen tussen u en de Bascule weer te herstellen zodat iedereen weer samenwerkt in de behandeling van uw kind. Ook bij het opstellen en indienen van een klacht, kan de klachtenfunctionaris u helpen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, onpartijdig, open, onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht: wat u aan de klachtenfunctionaris vertelt, mag niet zonder uw toestemming met anderen worden gedeeld.

 

U kunt ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon als u ontevreden bent of een klacht heeft. Een vertrouwenspersoon kan helpen bij allerlei vragen, problemen of klachten over de behandeling van u of uw kind. Net als de klachtenfunctionaris, kan een vertrouwenspersoon informatie en advies geven en u helpen bij het opstellen van een klacht. Een vertrouwenspersoon werkt niet voor de Bascule, maar kan wel naar de Bascule toekomen.

Er zijn verschillende vertrouwenspersonen:

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Iedereen die bij de Bascule in behandeling is en ontevreden is of een klacht heeft over de Bascule, kan contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP kan ook helpen met advies en bijstand als een kind of jongere verplichte zorg krijgt. De PVP is er alleen voor de cliënt. Klik hier voor meer informatie over de Patiëntenvertrouwenspersoon van de Bascule. De PVP is er niet voor ouders, verzorgers of andere naastbetrokkenen. Zij kunnen contact opnemen met de familievertrouwenspersoon (zie hieronder). 

De familievertrouwenspersoon (FVP)

Voor familieleden, naastbetrokkenen en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen of jongeren met psychiatrische problemen bestaat er de familievertrouwenspersoon (FVP). Als u zorgen of klachten heeft over de behandeling van uw kind kan de familievertrouwenspersoon u in vertrouwen helpen. Klik hier voor meer informatie over de Familievertrouwenspersoon van de Bascule. 

Klachtenregeling

Klachtenregeling van de Bascule

Klachtenregeling voor klachten over verplichte zorg

Klachtenreglement klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken