Samenwerken is de sleutel tot de beste zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Door met andere instellingen en hulpverleners samen te werken kunnen we kennis en ervaring delen, zodat we samen de juiste hulp op het juiste moment kunnen bieden. Wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op met onze contractmanager via zorgcontractering@debascule.com.

Regio

Om beter te kunnen samenwerken, werken wij met regioteams. Voor iedere regio staat er een team met verschillende specialisten klaar. Zij kennen de wijkteams en weten welke vormen van hulp en welke professionals in de omgeving van het kind beschikbaar zijn. Zo kunnen we snel met elkaar schakelen.

In de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland werken we met hoofd- en onderaannemers. Soms is er naast de hulp van de Bascule nog aanvullende hulp nodig. Als wij die hulp niet kunnen bieden, schakelen wij andere hulpverleners in. Dit zijn zogenoemde onderaannemers. De Bascule heeft hierover met diverse partijen afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met SpiritArkinde OpvoedpoliCare ExpressKenterGroei & Glunderde Zorgcoach en Mental Heroes.

In sommige gevallen is de Bascule onderaannemer. Een hoofdaannemer heeft in dat geval de Bascule ingeschakeld om hulp te kunnen bieden die het zelf niet in huis heeft. De Bascule heeft hierover met diverse partijen al afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met SpiritArkinde OpvoedpoliCare Express en Kenter.

Wilt u de Bascule ook inzetten als onderaannemer? Neem dan contact op met zorgcontractering@debascule.com. Meer informatie over de hulp die de Bascule als onderaannemer biedt, leest u hier.


De Bascule is sinds 1 januari 2018 bestuurlijk gefuseerd met Spirit, een organisatie die orthopedagogische jeugd- en opvoedhulp biedt in de regio Amsterdam. Deze bestuurlijke fusie biedt de mogelijkheid om verdere vernieuwing te realiseren en de jeugdhulp verder te verbeteren. Met gemengde teams gaan we samen op zoek naar betere oplossingen voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. Lees meer over onze plannen.

Wij zijn ook betrokken bij diverse multi-focale samenwerkingsprojecten waarbij er met instellingen uit de GGZ, somatische gezondheidszorg, jeugdzorg en het onderwijs wordt samengewerkt. Een aantal voorbeelden van deze samenwerkingsprojecten waar wij aan meewerken zijn: de Koppeling, de pleegzorgalliantie met Spirit, de Vliegende Brigade, InVerbinding, FACT-jeugd, het Forensisch Netwerk en het onderwijszorgaanbod op diverse locaties van Altra. De Bascule was een van de deelnemers aan de Joint Venture Ouder- en Kindteams Amsterdam; met ingang van 1 januari 2019 zijn de Ouder- en Kindteams Amsterdam opgegaan in een zelfstandige stichting.

De Bascule werkt ook nauw samen met de universiteiten UvA en VU en het AMC en VUmc op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Samen met de universitaire kinder- en jeugdpsychiatrische onderzoeksafdelingen van AMC en VUmc vormt de Bascule de Academische Werkplaats Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De gezamenlijke onderzoekscommissie speelt een belangrijke rol bij het wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethodes.


Netwerken

Daarnaast participeert de Bascule in diverse netwerken binnen de jeugdhulp en kinder- en jeugdpsychiatrie, zoals:


De Bascule is lid van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In deze landelijke netwerkorganisatie werken professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

De Bascule is lid van de Sigra, het samenwerkingsverband van organisaties en netwerken in gezondheidszorg en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Sigra zet zich in voor een continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg. De Bascule is onder andere actief in het Netwerk jeugd GGZ. 

De Bascule is aangesloten bij GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.