Bij de Bascule is de hulpvraag van het kind, de jongere en het gezin het uitgangspunt. Om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken we veel samen met andere hulpverleners. Om het samenwerken nog beter mogelijk te maken, hebben wij onze zorg vanaf 1 januari 2018 anders georganiseerd.

Bekijk hier ons nieuwe organogram

Organogram de Bascule


Vakgroepen

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen, werken we met vakgroepen. In de vakgroepen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan en nieuwe behandelmethoden ontwikkeld. Zo begrijpen we complexe psychische problemen steeds beter en kunnen we deze beter behandelen. Binnen een vakgroep is een hoogleraar of kinder- en jeugdpsychiater/postdoc onderzoeker verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie binnen het vakgebied.

Een vakgroep bestaat uit meerdere expertisegroepen. In deze teams zitten behandelaren en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in een specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische stoornis. Elke expertisegroep heeft een coördinator die nauw contact heeft met de vakgroepleider. 
Vier vakgroepen

TOPGGz

De Bascule heeft drie afdelingen met een TOPGGz-erkenning:

Op deze gebieden zijn wij toonaangevend in ons vakgebied. U kunt uw cliënt aanmelden voor deze TOPGGz zorg. Ook kunt u bij ons terecht voor consultaties en second opinions. Neem voor meer informatie contact op met het Centraal Aanmeld- en informatiepunt: (020) 890 19 01 (op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur) of cai@debascule.com.

Centrale teams en regioteams

Onze behandelteams bestaan uit centrale teams en regioteams. Deze zijn verdeeld in drie clusters:


Heeft een kind, jongere of gezin (dag-)klinische zorg nodig? Dan worden onze centrale teams ingezet. Deze centrale teams werken op behandelgroepen op onze locaties in Duivendrecht en Amsterdam Zuidoost. 

                  Behandelteams van cluster Centraal 
                             (dag-)klinische groepen
 • 020
                        
 • Panama
 • Saint Tropez
 • Santorini
 • DGT
 • Santiago
 • Speedboot
 • Zijspan
 • Raket
 • Kameleon
 • IBT-J
 • Kajak
 • San Remo
 • Santa Rosa
 • San Francisco
 • Gezinsbehandeling
 • Atlantis

Het cluster Amsterdam biedt ambulante en poliklinische behandelingen en diagnostiek. Dit cluster bestaat uit verschillende regioteams. Voor iedere regio in Amsterdam staat een team met specialisten voor een gezin klaar. Als een kind meerdere en complexe problemen heeft, kan het kind in hetzelfde team voor deze problemen behandeld worden.

                          Regioteams van cluster Amsterdam
                         ambulante en poliklinische behandeling
 • Regiopolikliniek Nieuw-West/Westpoort
                  
 • Regiopolikliniek Zuid/West
  (incl. SJSO met de Schoolbrigade)
 • Regiopolikliniek Noord
  (incl. SJSO op de PI-school Professor Waterink Noord)
 • Regiopolikliniek Oost/Centrum
  (incl. SJSO op PI-school De Pionier)
 • Regiopolikliniek Zuidoost
  (incl. SJSO op Altra College Bleichrodt)
 • Outreachende poliklinieken Forensische Formatie, Vliegende Brigade en dagbehandeling Klas 5
  (incl. SJSO op School2Care)

Het cluster Buiten Amsterdam biedt ambulante en poliklinische behandelingen en diagnostiek. Dit cluster bestaat uit verschillende regioteams. Voor de verschillende regio's staat een team met specialisten voor een gezin klaar. Als een kind meerdere en complexe problemen heeft, kan het kind in hetzelfde team voor deze problemen behandeld worden.

                           Regioteams van cluster Buiten Amsterdam
                                ambulante en poliklinische behandeling
 • Amstelland                                                                                    
                       
 • Haarlemmermeer en Midden- en Zuid-Kennemerland 
 • Zaanstreek-Waterland
  (incl. behandelklas Bets Frijlingschool)
 • Ziekenhuisteam 
 • Gooi en Vechtstreek en Flevoland
  (incl. dagbehandeling Tom Poes)
 • Landelijk team

Raad van Bestuur

De Bascule en Spirit zijn op 31 december 2017 bestuurlijk gefuseerd. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de Stichting Spirit-de Bascule en bestaat uit:

 • mevrouw drs. Nellieke de Koning
 • mevrouw ir. Mariënne Verhoef


Contactgegevens:
Bezoekadres: Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht

Postadres: Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht

Telefoon: 020 890 17 28
E-mail: bestuurssecretariaat@debascule.com