De vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin bestaat uit behandelaren, onderzoekers en andere specialisten op het gebied van posttraumatische stressstoornissen en hechtingsstoornissen bij kinderen en jongeren en gezinnen waarbij sprake is van ernstige opvoedproblemen en psychische problemen. Samen delen zij kennis en ervaringen en zorgen zo voor een hoge kwaliteit van de zorg.

De vakgroep richt zich op:

 • Gezinsproblemen
 • Trauma
 • Kindermishandeling
 • Problemen van pleeg- en adoptie kinderen

Vakgroepleider

Professor dr. Ramón Lindauer is de vakgroepleider. Hij is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen dit vakgebied. Ramón is kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Expertisegroepen

De vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin bestaat uit vijf expertisegroepen:

Vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin
Expertisegroep Trauma en wetenschappelijk onderzoek
Expertisegroep Trauma en TF-CBT & gezin
Expertisegroep Trauma en EMDR
Expertisegroep Pleegzorg
Expertisegroep Traumadiagnostiek


Consultatie en second opinion

Als onze behandelaren maken deel uit van een behandelteam én een expertisegroep. In de expertisegroepen delen de behandelaren hun kennis en ervaringen over een specifiek deel van het vakgebied. De expertisegroepen zijn bij uitstek de plek voor consultaties en second opinions. Onze specialisten denken graag met u mee. Neem voor meer informatie contact op met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt (CAI).

Telefoon: 020 - 890 19 01   (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur)
E-mail: cai@debascule.com

TOPGGz

Het centrum voor Trauma en Gezin is onderdeel van de vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin. Het centrum voor Trauma en Gezin heeft een TOPGGz-keurmerk. Afdelingen met dit keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij hoogspecialistische zorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek én hun kennis hierover met anderen delen.

Om psychische problemen steeds beter te begrijpen en behandelingen steeds verder te verbeteren en doen wij wetenschappelijk onderzoek. Binnen de vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin lopen op dit moment de volgende onderzoeken:

 • PTSD in children: underlying mechanisms and treatment effects
  Judith Ensink, Jasper Zantvoord, Rosanne Op den Kelder

 • Amsterdam Sexual Abuse Case (ASAC). A study of the signs of sexual abuse in very young children, its effects on the children and their parents in the short, medium, and long terms, and the consequences for them of the persistence of abusive images on the Internet
  Esther van Duin, Vionna Tsang

 • PTSS en jonge kinderen, bestaande uit 3 onderdelen: ‘Posttraumatic stress reactions in young children and their parents following accidents’, ‘Emotionele verwaarlozing bij kinderen wiens ouders op de spoedeisende hulp zijn gepresenteerd vanwege huiselijk geweld, middelenmisbruik of een suïcidepoging’ en ‘Validering van de Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA-interview)’
  Maj Gigengack

 • IGT-K. Evaluatie van een nieuw behandelmodel na kindermishandeling: gezinsaanpak en EMDR geïntegreerd
  Mara van der Hoeven

 • Behandelen van gedragsproblemen bij kinderen in multiprobleem gezinnen: In-Vivo coaching in Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) geanalyseerd
  Marielle Abrahamse, Mirte Mos

Inger W. van der Kooij : Child abuse & neglect in Suriname
Supervisors: Lindauer Ramon (Child Psychiatry), Graafsma T. L. G.
Co-supervisor: Bipat Shandra (Amsterdam Gastroenterology & Metabolism, Amsterdam Cardiovascular Sciences, Radiology and Nuclear Medicine)
6 september 2017 bij de Universiteit van Amsterdam

Binnen de vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin zijn de volgende innovatieve behandelingen/protocollen ontwikkeld:

 • PCIT-HOME
  Dit is een nieuwe behandelmethode voor ouders en jonge kinderen (2 tot 7 jaar) met forse gedragsproblemen. De behandeling duurt zo’n 15 sessies, afhankelijk van de ernst van de problematiek. PCIT-HOME wordt thuis gegeven en gaat uit van de sociale leertheorie. De behandeling verbetert de opvoedvaardigheden van ouders en de ouder-kindrelatie en vermindert de gedragsproblemen bij het kind. De Bascule werkte al met PCIT. Met de ontwikkeling van de home-variant kan deze therapie nu ook thuis gegeven worden. Dit beperkt de uitval.
 • CAPS-CA 

  De herziene versie van de Nederlandse CAPS-CA, het klinisch interview voor het diagnosticeren van PTSS bij kinderen en adolescenten (8 tot 18 jaar). De CAPS-CA is een internationaal gebruikt interview en behoort tot de ‘gouden standaard’ diagnostiek bij trauma. De nieuwe versie is gebaseerd op de DSM-5 criteria en wordt uitgegeven in 2019. U kunt bij ons een training volgen in het toepassen van de CAPS-CA (ook incompanytrainingen zijn mogelijk). Voor meer informatie kunt u mailen met: o.o.secretariaat@debascule.com.

 • DIPA (DSM-5)
  De DIPA is een klinisch interview waarmee 16 psychische stoornissen bij jonge kinderen (1 t/m 7 jaar) kunnen worden uitgevraagd. Internationaal is de DIPA een veel gebruikt interview. De DIPA wordt afgenomen bij ouders/verzorgers en is voor Nederland gevalideerd op basis van de DSM-5. De DIPA wordt uitgegeven in 2019. U kunt bij ons een training volgen in het toepassen van de DIPA (ook incompanytrainingen zijn mogelijk). Voor meer informatie kunt u mailen met: o.o.secretariaat@debascule.com.

 • Gigengack, M. R., Hein, I. M., Lindeboom, R., & Lindauer, R. J. L. (2017). Increasing Resource Parents’ Sensitivity towards Child Posttraumatic Stress Symptoms: a Descriptive Study on a Trauma-Informed Resource Parent Training. Journal of Child & Adolescent Trauma. DOI: 10.1007/s40653-017-0162-z
 • Hein, I. M. (2017). Boekbespreking. Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen (vertaald uit het Engels): Bessel Van Der Kolk. Tijdschrift voor psychiatrie, 59(1), 69-69.
 • Horlings, A., & Hein, I. (2018). Psychiatric screening and interventions for minor refugees in Europe: an overview of approaches and tools. European journal of pediatrics, 177(2), 163-169. DOI: 10.1007/s00431-017-3027-4
 • Hoytema van Konijnenburg, E. M. M., van der Lee, J. H., Teeuw, A. H., Lindeboom, R., Brilleslijper-Kater, S. N., Sieswerda-Hoogendoorn, T., ... Lindauer, R. J. L. (2017). Psychosocial problems of children whose parents visit the emergency department due to intimate partner violence, substance abuse or a suicide attempt. Child: care, health and development, 43(3), 369-384. DOI: 10.1111/cch.12419
 • Jonkman, C. S., Schuengel, C., Oosterman, M., Lindeboom, R., Boer, F., & Lindauer, R. J. L. (2017). Effects of Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P) for Young Foster Children with Severe Behavioral Disturbances. Journal of child and family studies, 26(5), 1491-1503. DOI: 10.1007/s10826-017-0661-4
 • Krzyzewska, I. M., Ensink, J. B. M., Nawijn, L., Mul, A. N., Koch, S. B., Venema, A., ... Henneman, P. (2018). Genetic variant in CACNA1C is associated with PTSD in traumatized police officers. European journal of human genetics, 26(2), 247-257. DOI: 10.1038/s41431-017-0059-1
 • Op den Kelder, R., Ensink, J. B. M., Overbeek, G., Maric, M., & Lindauer, R. J. L. (2017). Executive function as a mediator in the link between single or complex trauma and posttraumatic stress in children and adolescents. Quality of life research, 26(7), 1687-1696. DOI: 10.1007/s11136-017-1535-3
 • Struik, A., Ensink, J. B. M., & Lindauer, R. (2017). I Won't Do EMDR! The Use of the "Sleeping Dogs" Method to Overcome Children's Resistance to EMDR Therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 11(4), 166-180. DOI: 10.1891/1933-3196.11.4.166
 • van der Kooij, I. W., Nieuwendam, J., Moerman, G., Boer, F., Lindauer, R. J. L., Roopnarine, J. L., & Graafsma, T. L. G. (2017). Perceptions of Corporal Punishment among Creole and Maroon Professionals and Community Members in Suriname. Child abuse review, 26(4), 275-288. DOI: 10.1002/car.2475
 • van der Kooij, I. W. (2017). Child abuse & neglect in Suriname
 • van der Kooij, I. W., Bipat, S., Boer, F., Lindauer, R. J. L., & Graafsma, T. L. G. (2017). Implementation and Evaluation of a Parenting Program to Prevent Child Maltreatment in Suriname. American journal of orthopsychiatry. DOI: 10.1037/ort0000258
 • Verlinden, E., Beer, R., & Lindauer, R. (2017). Diagnostiek van traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen. In G. Bosmans, P. Bijttebier, I. Noens, & L. Claes (Eds.), Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen: Deel IV: Specifieke klachten onder de loep (pp. 235-256). Uitgeverij Acco.
 • Vrolijk-Bosschaart, T. F., Brilleslijper-Kater, S. N., Widdershoven, G. A., Teeuw, A. R. H., Verlinden, E., Voskes, Y., ... Lindauer, R. J. L. (2017). Physical symptoms in very young children assessed for sexual abuse: a mixed method analysis from the ASAC study. European journal of pediatrics, 176(10), 1365-1374. DOI: 10.1007/s00431-017-2996-7
 • Vrolijk-Bosschaart, T. F., Brilleslijper-Kater, S. N., Widdershoven, G. A. M., Teeuw, A. H., Verlinden, E., Voskes, Y., ... Lindauer, R. J. L. (2017). Psychosocial symptoms in very young children assessed for sexual abuse: A qualitative analysis from the ASAC study. Child abuse & neglect, 73, 8-23. DOI: 10.1016/j.chiabu.2017.09.001

De vakgroep Trauma en Gezin werkt mee aan het online informatieportal Trauma Experts.

Begin 2016 sloegen zes gespecialiseerde instellingen de handen ineen om traumabehandeling van kinderen en jongeren te verbeteren. Ze zijn toen gestart met het bundelen van wetenschappelijk kennis en klinische expertise op het online informatieportal Trauma Experts. Op dit portal wordt onder andere beschreven dat effectieve traumabehandeling bestaat, maar dat professionals niet altijd de relatie tussen psychische klachten en het meemaken van schokkende gebeurtenissen herkennen. Ook wordt traumagerichte behandeling niet altijd ingezet, soms uit angst dat kinderen de behandeling niet aankunnen, of opnieuw getraumatiseerd zouden raken.

Kinderen, jongeren, gezinsleden en verwijzers kunnen op het platform terecht voor toegankelijke informatie over onder andere het herkennen van posttraumatische stressreacties, wat normale reacties zijn en het verwijzen naar geregistreerde behandelaren. Ook kunnen verwijzers via het platform terecht bij een landelijke advieslijn. Ten slotte kunnen kinderen, jongeren, verwijzers en betrokkenen de Traumacheck (gebaseerd op de CRIES-13) invullen om na te gaan of er sprake is van posttraumatische stressreacties. Het platform www.traumaexperts.nl is op 20 juni 2018 gelanceerd.

Trauma Experts bestaat uit zes instellingen: Fier, expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, Kenter Jeugdhulp, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem, Landelijk Psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht, de Bascule, academisch centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin, Amsterdam, Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd GGZ Rivierduinen en Centrum ’45, partner in Arq.

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving subsidieerde het project Trauma Experts. Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks de financiële middelen aan Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Het portal is in samenwerking met het creatief communicatiebureau Enof tot stand gekomen. Arq blijft het platform nog drie jaar ondersteunen.

                                                                                         
Het centrum voor Trauma en Gezin heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen, jongeren en gezinnen met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.