Samen, beter

De Bascule is er voor de kinderen, jongeren en gezinnen die psychische hulp nodig hebben. Het is onze missie om deze kinderen, jongeren en gezinnen te behandelen voor hun psychische problemen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en een toekomst kunnen opbouwen. We helpen altijd met respect voor de achtergrond en cultuur van het kind, de jongere of het gezin. De beste zorg leveren wij door nauw samen te werken met ouders, verzorgers, huisartsen en lokale teams. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving de hulp te bieden die nodig is. Met elkaar bouwen we aan de toekomst. Samen, beter. Daar staat de Bascule voor.

Samen met ouders, verzorgers

Als een kind of jongere bijvoorbeeld een behandeling bij de Bascule krijgt, worden de ouders of verzorgers nauw betrokken bij het hele proces. Want wie kent hun kind nou beter dan zij? Ouders of verzorgers kunnen hun kind begeleiden in de behandeling, en thuis met hun kind werken aan de problemen. Als het nodig is geeft de Bascule ook speciaal onderwijs, of werkt samen met de school van een kind of jongere. Zo heeft de behandeling de meeste kans van slagen. U staat er niet alleen voor. We doen het samen.

Voor iedereen in en om het gezin

De Bascule helpt niet alleen kinderen of jongeren met psychische problemen, maar ook degenen die met hen te maken hebben. We zorgen ervoor dat iedereen in en om het gezin de hulp krijgt die nodig is. Als een kind last heeft van een psychisch probleem, kan dat ook voor de ouders of verzorgers, broers, zussen en zelfs leraren op school gevolgen hebben. De ouders, verzorgers of leerkracht kunnen dan bijvoorbeeld een training krijgen. Ze leren hierin hoe ze een kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Voor broers en zussen hebben we ook trainingen, waarin zij beter leren omgaan met hun broer of zus met een psychische stoornis.

Zorg nog beter maken

Om ervoor te zorgen dat de Bascule hulp geeft die werkt, doen we wetenschappelijk onderzoek. De resultaten gebruiken we in de behandelingen. Daarbij delen we onze kennis met andere specialisten en leiden we nieuwe behandelaren op. Hierdoor wordt de psychische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen steeds beter. Op die manier zetten wij ons in om alle kinderen het vooruitzicht te bieden actief aan de samenleving deel te kunnen nemen.