We hebben vier kernwaarden gekozen die verwoorden waar de Bascule voor staat. De kernwaarden en de missie vormen samen de basis voor het strategisch beleid van onze organisatie. De vier kernwaarden van de Bascule zijn:
  • Cliëntvraag leidend
  • Wetenschap gedreven
  • Toonaangevend
  • Ontwikkelingsgericht

Kerncompetenties 

Onze kerncompetenties beschrijven waar wij goed in zijn:
  • Het creëren, toepassen en verspreiden van kennis, inzichten en therapieën
  • Integrale visie op behandeling en zorg
  • Multidisciplinaire en multifocale samenwerking
  • Wetenschappelijke innovatiekracht
  • Cliënt- en marktgericht ondernemen en organiseren