HKZ-keurmerk

De Bascule voldoet sinds 1 december 2007 aan de eisen van het HKZ-keurmerk. Dit keurmerk wordt, op basis van onafhankelijk onderzoek, verleend door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Bij de totstandkoming van dit keurmerk zijn cliëntenorganisaties, beroeps- en brancheorganisaties betrokken geweest, als ook zorgverzekeraars, en adviseurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de certificatieinstellingen.

De hulpverlening aan cliënten staat in het HKZ-keurmerk centraal. Daarnaast bevat het eisen die aan alle andere aspecten van de bedrijfsvoering worden gesteld. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat goede kwaliteit een combinatie is van hoe cliënten de zorg beoordelen, wat overheden en zorgverzekeraars van de Bascule vragen, wat medewerkers nodig hebben en de ‘normen en waarden’ die in een organisatie belangrijk worden gevonden.

Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg moeten aan de eisen van het HKZ-keurmerk voldoen. Jaarlijks wordt bekeken of wij nog wel aan de voorwaarden voldoen. Eens in de drie jaar worden wij opnieuw uitgebreid getoetst.