De Bascule biedt zorg waarin:

  • het kind en het gezin centraal staan;
  • alle voorwaarden aanwezig zijn om de best mogelijke zorg te verlenen;
  • betrouwbare resultaten gepresenteerd kunnen worden;
  • voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Dat houdt in dat wij:

  • Aansluiten op de hulpvraag van ouders en kind: zij bepalen waarmee zij geholpen willen worden en welke doelen ze willen bereiken. Samen met ouders en kind bekijken we vervolgens hoe we deze doelen kunnen bereiken.

  • Samenwerken met andere hulpverleners om ouders en kind zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarom werken wij met regioteams. Voor iedere regio staat er een team met verschillende specialisten klaar. Zij kennen de wijkteams en weten welke vormen van hulp en welke professionals in de omgeving van het kind beschikbaar zijn. Zo kunnen we snel met elkaar schakelen. Samen, beter.

  • Zorgen dat onze medewerkers aan de juiste eisen voldoen, dat het prettig is om bij de Bascule te werken, dat de gebouwen in orde zijn en dat rechten en regels worden gerespecteerd.

  • Door middel van registratie en wetenschappelijk onderzoek weten welke resultaten worden bereikt, en of cliënten en medewerkers tevreden zijn.

  • Verbeteringen aanbrengen als blijkt dat de gewenste uitkomsten niet worden bereikt, bijvoorbeeld door nieuwe behandelmethoden toe te passen of te ontwikkelen. Het evidence based werken is hiervan een voorbeeld.

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut hebben wij beschreven hoe de hulp bij de Bascule is georganiseerd en hoe een behandelproces verloopt. Het kwaliteitsstatuut kan jongeren en ouders helpen bij het maken van een keuze voor een bepaalde zorgaanbieder en maakt duidelijk hoe je als jongere of ouder betrokken wordt bij bepaalde beslissingen die genomen moeten worden in de behandeling. Daarnaast kan het kwaliteitsstatuut financiers, toetsende en toezichthoudende instanties helpen om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die de Bascule biedt. 

Kwaliteitsstatuut de Bascule 2019

Hoe zorgen wij voor goede zorg?HKZ-keurmerk

De Bascule voldoet sinds 1 december 2007 aan de eisen van het HKZ-keurmerk. Klik hier voor het certificaat. Dit keurmerk wordt, op basis van onafhankelijk onderzoek, verleend door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Lees meer over het HKZ-keurmerk