In 2017 waren wij er voor 3.748 kinderen/jongeren èn voor hun broertjes en zusjes, ouders, leerkrachten en verwijzers. Dit deden wij met 607 medewerkers, die samenwerkten in 3 clusters met in totaal 17 teams. En samen met 81 scholen, 155 gemeentes, 762 verwijzers, 6 zorgverzekeraars en 42 andere organisaties. 

 

Kinderen, jongeren en gezinnen kwamen bij ons met onder andere de volgende problemen: 

 • Aandachtstekort stoornis                
 • Depressie
 • Autisme       
 • Crisis
 • Angststoornis 
 • Lichamelijk onverklaarde klachten
 • Eetstoornissen
 • Overige aan kindertijd gerelateerde problematiekDit vonden onze cliënten van ons

Goede zorg is pas goede zorg als onze cliënten en hun ouders het zo ervaren. Dit is hun mening: 


Medewerkers

Er werken ongeveer 600 mensen bij de Bascule, verdeeld over meer dan tien locaties in Amsterdam en omstreken.

TOPGGz

In 2017 kregen 2 van onze afdelingen een TOPGGz erkenning. Daarmee staat de teller nu op 3! Onze TOPGGz afdelingen: Academische functies

De Bascule werkt nauw samen met het AMC en het VUmc in de Academische werkplaats Kinder- en Jeugdpsychiatrie. We houden ons bezig met zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van diagnostiek en behandeling. In 2017 hield Ramón Lindauer zijn oratie: "Het psychisch kwetsbare kind, onze gezamenlijke zorg", en werd benoemd tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de AMC/UvA. Lisbeth Utens werd in 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten aan de UvA. Haar oratie was getiteld: "Ik ben niet bang meer! Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten". Een globaal overzicht van onze activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding: 

Vooruitblik

We blijven vooruitkijken en blijven zoeken naar mogelijkheden om de zorg verder te verbeteren. Voor de komende jaren staat er veel op het programma:

 • 'Samen, beter beslissen'
  Dit staat voor een nog betere dialoog met onze cliënten. Zodat wij als behandelaren goed luisteren naar wat onze cliënten nodig hebben en we samen kijken welke hulp daar het beste bij past. Samen proberen we behandeldoelen zo scherp mogelijk te beschrijven.

 • 'Samen, beter met ervaringsdeskundigen'
  De komende tijd gaan wij meer samenwerken met ervaringsdeskundigen. Wij zijn ervan overtuigd dat hun ervaring kan helpen om onze zorg nog verder te verbeteren. We starten daarom met het opleiden van een aantal ex-cliënten tot ervaringsdeskundige. 

 • 'Samenwerking met Spirit'
  In 2017 heeft onze samenwerking met Spirit een vliegende start gemaakt. Dat smaakt naar meer. De komende periode gaan wij dan ook intensiever en in meer projecten samenwerken. 

Organogram


Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

RSIN nummer: 812643148 

Bankrekeningnummer

IBAN NL91 RABO 0320 8539 50