In 2016 waren wij er voor 4.442 kinderen en jongeren en voor hun broertjes en zusjes, ouders, leerkrachten en verwijzers. In onze 6 thuisregio’s waren wij er voor inwoners, sociale teams, scholen en jeugdhulpprofessionals. In 362 andere gemeenten waren wij er voor hun inwoners en verwijzers. En wij waren er voor 6 zorgverzekeraars en voor hun verzekerden en verwijzers.

 

Kinderen, jongeren en gezinnen kwamen bij ons met onder andere de volgende problemen: 

  • Autisme                
  • Leerstoornissen
  • Psychiatrie bij verstandelijke beperking       
  • Dwang, angst en tics
  • Gedragsstoornis 
  • Eetstoornissen
  • Forensische psychiatrie
  • Overige emotionele stoornissen
  • Trauma en gezinsproblematiek
 Dit vonden onze cliënten van ons:


Medewerkers

Er werken ongeveer 600 mensen bij de Bascule, verdeeld over meer dan tien locaties in Amsterdam en omstreken.


Academische functies

De Bascule werkt nauw samen met het AMC en het VUmc in de Academische werkplaats Kinder- en Jeugdpsychiatrie. We houden ons bezig met zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van diagnostiek en behandeling.
Vooruitblik 2017/2018


Organogram


Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

RSIN nummer: 812643148 

Bankrekeningnummer

IBAN NL91 RABO 0320 8539 50

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

(020) 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

(020) 890 19 01 cai@debascule.com