Kinderen of jongeren die naar aanleiding van schokkende of ingrijpende gebeurtenissen psychische problemen hebben ontwikkeld, kunnen terecht bij het Traumacentrum. Het centrum biedt hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

Ingrijpende gebeurtenissen

Zowel eenmalige als herhaalde ingrijpende gebeurtenissen kunnen tot traumaklachten leiden.
  • Een eenmalige ingrijpende gebeurtenis zoals: plotseling verlies van een dierbare, een verkrachting, een (verkeers)ongeluk.
  • Herhaalde ingrijpende gebeurtenissen zoals: langdurig en herhaald geweld, bedreigingen, of seksueel misbruik.

Reactie

Niet ieder kind reageert hetzelfde op een ingrijpende gebeurtenis. Veel kinderen slagen er in om nare ervaringen te verwerken, al dan niet met hulp van hun ouders. Als de verwerking niet lukt, kunnen er posttraumatische klachten ontstaan. Deze klachten variëren met de leeftijd en kunnen bestaan uit bijvoorbeeld problemen met in- of doorslapen, akelige dromen of nachtmerries, concentratieproblemen, opstandig, opvliegend of juist heel aanhankelijk gedrag, lichamelijke klachten als hoofdpijn of buikpijn, of het steeds maar opnieuw naspelen van de gebeurtenissen. Klachten kunnen vrij snel na de gebeurtenis ontstaan, maar veel later is ook mogelijk. Wanneer de klachten langer dan drie maanden aanhouden, is behandeling aan te bevelen. Lees hier meer over traumaklachten en de behandelmogelijkheden.

Wat biedt het Traumacentrum?

Als u het vermoeden heeft dat uw kind last heeft van posttraumatische stressklachten dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of Bureau Jeugdzorg. Zij kunnen een inschatting maken van de klachten en u eventueel doorverwijzen naar de Bascule. Het Traumacentrum zal bepalen of er inderdaad sprake is van traumagerelateerde stoornissen. Een medewerker zal daarvoor één of meer gesprekken voeren met u en uw kind. Soms is het nodig om aanvullend een psychiatrisch of psychologisch onderzoek te doen bij uw kind.

Afhankelijk van de meegemaakte gebeurtenissen en de problematiek van uw kind kiezen we voor een behandelvorm. Mogelijkheden zijn: Traumagerichte cognitieve gedragstherapie of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (verminderen van traumagerelateerde klachten) bij kinderen en jongeren. Welke behandeling we ook kiezen, u wordt als ouder altijd bij de behandeling betrokken.

In het Traumacentrum werken deskundigen met veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde problemen bij kinderen en jongeren. Het Traumacentrum heeft een protocol ontwikkeld voor classificatie, screening en diagnostiek van kinderen en adolescenten met traumagerelateerde problematiek. In het menu aan de rechterkant kunt u het protocol downloaden.

Om de diagnostiek en behandelmogelijkheden van traumagerelateerde stoornissen steeds verder te verbeteren voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Wij doen dit in samenwerking met binnen- en buitenlandse partners en onderzoekers. Wij werken ook samen met een aantal andere psychotraumacentra in Nederland.