Op de Larenseweg kunt u terecht voor poliklinische behandelingen voor kinderen en jongeren. Wij verzorgen in Hilversum ook de schoolpsychiatrie en de poliklinische behandelingen van licht verstandelijk beperkte kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar met een psychiatrische aandoening.

Behandelaanbod in Hilversum 

Bent u geïnteresseerd in de behandelmogelijkheden van de Bascule Regiocentrum Gooi en Vecht, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of medewerker van een wijk- of jeugdteam. Zij kunnen u verwijzen naar het Regiocentrum.
Verwijzers kunnen voor het aanmelden van een kind of jongere gebruikmaken van ons digitaal aanmeldformulier.

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure, het zorgaanbod, of wilt u een second opinion aanvragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur bellen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt (CAI): 020 - 890 19 01. Mailen mag ook: cai@debascule.com. Onze medewerkers van het CAI helpen u graag.

In geval van crisis buiten kantoortijd (na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen), kunt u contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost Gooi en Vechtstreek. Telefoonnummer: 0900 - 9359.

Als een kind, jongere of gezin bij de Bascule wordt aangemeld doen wij ons best om zo snel mogelijk met de behandeling of onderzoek te starten. Helaas hebben wij voor sommige afdelingen zo veel aanmeldingen dat er een wachttijd is. Klik hier voor een actueel overzicht van de wachttijden.