Als professional in het onderwijs heeft u goed zicht op de ontwikkelingen van de kinderen of jongeren in de klas. Als u zich zorgen maakt over een van uw leerlingen kunt u samen met de intern begeleider, zorgcoördinator of Ouder- en Kindadviseur aanvullende hulp organiseren.

Voor leerlingen die door complexe gedragsproblemen of sociaal/emotionele problemen vastlopen in het primair of voortgezet onderwijs, hebben wij een speciaal hulpaanbod. Dit wordt uitgevoerd door PI Research, een dochteronderneming van de Bascule. De medewerkers van PI Research kunnen helpen met specialistische diagnostiek, advies en ondersteuning om het leerrendement van deze kinderen en jongeren te verbeteren. Zo kunnen zij beter meedoen in de klas en weer profiteren van het onderwijs.
Lees meer over het aanbod van PI Research voor onderwijs en leerling

PI Research verricht onderzoek en traint professionals in de uitvoering van effectieve gedragsinterventies en competentiegericht werken. In het aanbod voor (speciaal) onderwijs komen het onderwijs en de zorg samen: de medewerkers zijn zowel deskundig op het gebied van (speciaal) onderwijs als kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarbij richten zij zich niet alleen op de leerling en zijn of haar ouders of verzorgers, maar ook op de scholen. Door samen met schoolteams aan een goed schoolklimaat te werken kan schooluitval vaak voorkomen worden en krijgen we thuiszitters weer naar school. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de Randstad kunnen een beroep op ons doen.

Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten die in het kader van Passend Onderwijs bezig zijn met kwaliteitsverbetering en professionalisering gericht op de begeleiding van leerlingen met complexe problematiek en extra onderwijsbehoeften, kunnen ook bij ons terecht. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren met speciale methodes, kennisoverdracht en vaardigheidstrainingen.
Lees meer over wat PI Research voor u kan betekenen