We weten dat tics erfelijk zijn, maar de genen die deze tics veroorzaken, zijn nog niet gevonden. Daarom werkt de Bascule mee aan een groot internationaal onderzoek: het Tourette International Consortium Genetics (kortweg TIC Genetics). In dit wetenschappelijk onderzoek zoeken we naar de genetische achtergronden van de Stoornis van Gilles de la Tourette, andere ticstoornissen en ontwikkelingsstoornissen die vaak met tics samengaan. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de folder van TIC Genetics hieronder. Het artikel met de doelen en methode van het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry. Het artikel 'The Tourette International Collaborative Genetics (TIC Genetics) study, finding the genes causing Tourette syndrome: objectives and methods.' vindt u onderaan deze pagina.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Chaim Huyser: c.huyser@debascule.com.

folder TIC Genetics

Informatie over het onderzoek naar tics

artikel "The Tourette International Collaborative Genetics study, finding the genes causing Tourette syndrome

Informatie over de doelen en methoden van het TIC Genetics onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van tics, werkt de Bascule mee aan het ‘European Multicentre Tics in Children Study’ (EMTICS). Dit is een langlopend internationaal onderzoek waar diverse instellingen aan meewerken. In Nederland wordt dit onderzoek gecoördineerd vanuit Accare. Met dit onderzoek hopen we meer te weten te komen over de rol van genen, ontstekingsprocessen (bijvoorbeeld keelontsteking) en stress rbij het ontstaan en het verergeren van tics bij kinderen (drie t/m zestien jaar). In het onderzoek volgen we niet alleen kinderen die al tics hebben, maar ook hun broertjes en/of zusjes. Klik hier voor meer informatie over EMTICS.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Chaim Huyser: c.huyser@debascule.com.