We weten dat tics erfelijk zijn, maar de genen die deze tics veroorzaken, zijn nog niet gevonden. Daarom werkt de Bascule mee aan een groot internationaal onderzoek: het Tourette International Consortium Genetics (kortweg TIC Genetics). In dit wetenschappelijk onderzoek zoeken we naar de genetische achtergronden van de Stoornis van Gilles de la Tourette, andere ticstoornissen en ontwikkelingsstoornissen die vaak met tics samengaan. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de folder van TIC Genetics hieronder. Het artikel met de doelen en methode van het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry. Het artikel 'The Tourette International Collaborative Genetics (TIC Genetics) study, finding the genes causing Tourette syndrome: objectives and methods.' vindt u onderaan deze pagina.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Chaim Huyser: c.huyser@debascule.com.

folder TIC Genetics

Informatie over het onderzoek naar tics

artikel "The Tourette International Collaborative Genetics study, finding the genes causing Tourette syndrome

Informatie over de doelen en methoden van het TIC Genetics onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van tics, werkt de Bascule mee aan het ‘European Multicentre Tics in Children Study’ (EMTICS). Dit is een langlopend internationaal onderzoek waar diverse instellingen aan meewerken. In Nederland wordt dit onderzoek gecoördineerd vanuit Accare. Met dit onderzoek hopen we meer te weten te komen over de rol van genen, ontstekingsprocessen (bijvoorbeeld keelontsteking) en stress rbij het ontstaan en het verergeren van tics bij kinderen (drie t/m zestien jaar). In het onderzoek volgen we niet alleen kinderen die al tics hebben, maar ook hun broertjes en/of zusjes. Klik hier voor meer informatie over EMTICS.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Chaim Huyser: c.huyser@debascule.com.

Een intensieve tic-training
Iedere week heen-en-weer naar de therapeut en thuis in je eentje veel oefenen: gedragstherapie is best pittig om vol te houden. Maar wat als je in een paar dagen heel veel therapie zou krijgen, samen met anderen? Zou dat niet praktischer zijn en misschien zelfs beter werken? Bij het expertisecentrum DAT onderzoeken we de haalbaarheid en effectiviteit van een korte, intensieve exposuretherapie voor kinderen met ticstoornissen: Tackle your Tics.

Gedragstherapie, zoals exposure en responspreventie, geldt als eerste-keuze behandeling bij het syndroom van Gilles de la Tourette. Maar er is ruimte voor verbetering. Gedragstherapie zorgt gemiddeld voor een afname van de tics met 30%. Bovendien zijn er niet veel therapeuten getraind in het geven van deze behandeling. Kinderen en volwassenen moeten hierdoor vaak lang reizen voor de wekelijkse therapiesessies.

Onderzoeksteam van professionals én patiëntenvereniging
Het onderzoeksteam vindt het belangrijk dat er behandelingen worden ontwikkeld die minder belastend zijn voor het dagelijks leven van kinderen en volwassenen. En die niet alleen focussen op ticvermindering, maar ook op het leren omgaan met Tourette en verbetering van de kwaliteit van leven. Dit team van experts op het gebied van Tourette en gedragstherapie onderzoekt bij de Bascule wat de haalbaarheid is van een kortdurend, intensief behandelprogramma: Tackle your Tics.

Wat is Tackle your Tics?
In een periode van vier dagen volgen kleine groepen kinderen met een ticstoornis een programma, dat bestaat uit gedragstherapie (exposure en responspreventie), oefenen met de BT-Coach trainingsapp, psycho-educatie, activiteiten om op een positieve manier te leren omgaan met tics en eventuele andere klachten, en ontspannende activiteiten. Daarnaast is er veel contact met andere kinderen of jongeren met tics en zijn er bijeenkomsten voor ouders. Het doel van dit onderzoek is om de haalbaarheid van dit programma te bestuderen en een beeld te krijgen van het effect op ticvermindering, kwaliteit van leven en tevredenheid over de behandeling.

Meer informatie
Dit project is een samenwerking tussen de Bascule, Amsterdam UMC, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, TicXperts en Stichting Gilles de la Tourette. Het pilotonderzoek is gefinancierd door Tourettes Action. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met promovenda Annet Heijerman, via a.heijerman@debascule.com of hoofdonderzoeker Lisbeth Utens, via l.utens@debascule.com.

De eerste resultaten uit het onderzoek
Een team van experts en ervaringsdeskundigen onderzocht Tackle your Tics. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in European Child and Adolescent Psychiatry. 
Lees hier meer over hun bevindingen.