Bij de Bascule proberen we voortdurend om behandelingen te verbeteren en te vernieuwen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie de ‘evidence based’ behandeling is voor dwang, angst en tics. Dat betekent dat dit de behandeling is die het beste werkt bij deze klachten. De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is goed, maar het is nog niet bekend waarom juist deze therapie werkt. Soms werkt de therapie niet voor iedereen even goed of even snel.

We willen daar graag meer over weten om de kinderen en jongeren die bij ons komen nog beter te kunnen helpen met een behandeling. Via wetenschappelijk onderzoek proberen we deze kennis te vergaren. Soms vragen wij ook aan ouders, kinderen en jongeren om ons te helpen bij dit wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

De Bascule werkt voor het onderzoek samen met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Het wetenschappelijk onderzoek wordt door medewerkers van deze universiteiten uitgevoerd. Professor dr. Lisbeth Utens is verbonden aan het expertisecentrum DAT/de Bascule. Zij is gespecialiseerd in angststoornissen en cognitieve gedragstherapie. Lisbeth is bijzonder hoogleraar bij de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC/UvA. De promovendi en post-docs die onderzoek doen op het gebied van angst en dwang worden door haar begeleid.

Deelname

Kinderen en jongeren en hun ouders of verzorgers kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek dat bij de Bascule uitgevoerd wordt. Ouders of verzorgers en kinderen of jongeren bepalen zelf of zij mee willen werken. De beslissing heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van de behandeling. De gegevens uit de onderzoeken worden altijd anoniem (zonder vermelding van de naam) verwerkt.

Onderzoeksprojecten

Lees meer over de lopende projecten Lees meer over de afgeronde projecten