Veelgestelde vragen over de behandeling van misofonie

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de behandeling van misofonie. Als uw vraag er niet bij staat, dan kunt u uw vraag mailen naar: info@debascule.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Als de aanmelding door ons is ontvangen, kijkt het aanmeldteam of de Bascule de beste plek is voor uw kind. Als dat zo is, zoeken we een behandelaar met de juiste expertise die ruimte heeft om uw kind uit te nodigen. Als alle behandelaren ‘vol’ zitten, moet u soms even wachten. Klik hier voor een inschatting van de wachttijden. Voor de behandeling van misofonie gelden de wachttijden die onder poliklinische behandeling staan genoemd.


In principe kunnen kinderen en jongeren uit het hele land bij de Bascule terecht voor diagnostiek en behandeling van misofonie. Maar als u hiervoor erg ver moet reizen, kan het handiger zijn om in uw omgeving een therapeut te zoeken die de behandeling kan doen. Een van onze specialisten op het gebied van misofonie kan die therapeut dan telefonisch adviseren over hoe de diagnostiek en behandeling aan te pakken.


Voor de behandeling van misofonie komt uw kind wekelijks een uur naar de Bascule voor therapie. Afhankelijk van de  leeftijd van uw kind, bent u bij het begin of eind van de sessie aanwezig. In de behandeling geeft de therapeut uitleg over misofonie en krijgt uw kind opdrachten die hij of zij thuis moet oefenen. De therapie bestaat dus voor een groot deel uit het thuis oefenen van wat uw kind op de Bascule leert. Als de klachten minder worden, komt uw kind minder vaak naar de Bascule. Hij of zij heeft dan bijvoorbeeld een keer in de twee weken een afspraak.


Onze deskundigen op het gebied van misofonie hebben een behandelprotocol gemaakt. Daarin staat beschreven hoe de behandeling precies verloopt en wat de behandelaar precies moet doen. Het behandelprotocol wordt nu in de praktijk gebruikt en getest, om te kijken of het in de praktijk goed te gebruiken is. De eerste ervaringen zijn positief. Als het behandelprotocol is vastgesteld, zullen we het beschikbaar stellen voor andere professionals.


Misofonie is (nog) geen officiële diagnose in de DSM-5. Er bestaan verschillende ideeën over waar misofonie het best onder zou passen. Bij de Bascule delen we misofonie in onder ‘andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornissen' (DSM-5 classificatie: 312.89). Het is belangrijk dat er goed wordt gekeken of er (alleen) sprake is van misofonie of dat er ook nog andere klachten zijn. Soms kunnen de misofonieklachten namelijk verklaard worden door een ander, onderliggend probleem, zoals bijvoorbeeld autisme. Het is dan belangrijk dat er ook hulp komt voor het andere probleem. Onze deskundigen kunnen andere hulpverleners hierover adviseren in een consultatie.


Als andere behandelaren twijfelen over de diagnose van hun cliënt of over de behandeling, dan kunnen zij contact met ons opnemen voor een consultatie. Omdat de regels voor financiering per gemeente verschillen, bekijken we in overleg hoe de kosten hiervoor gedekt kunnen worden. Carola de Wit, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut doet de consultaties met betrekking tot misofonie. Om een afspraak te maken voor een telefonische consultatie kunt u contact opnemen met de afsprakenbalie via (020) 890 10 00. Geef hierbij aan dat het om een misofonie consultatie gaat en vermeld de woonplaats van het kind (ivm de vergoeding van de kosten).