Het expertisecentrum DAT van de Bascule heeft een diagnostiek en behandelprotocol ontwikkeld voor kinderen en jongeren met misofonie. Misofonie betekent letterlijk ‘haat voor geluid’. Mensen met misofonie verdragen geen menselijke geluiden door anderen gemaakt. Het ademhalen, kauwen of kuchen van een ander roept dan ernstige walging of boosheid op. Als dit zo erg is dat men de situatie en de persoon gaat vermijden (bijvoorbeeld apart zitten met eten, altijd een koptelefoon op enzovoort), kan er sprake zijn van misofonie.

Lotte heeft misofonie. In het Jeugdjournaal legt zij uit wat het precies is.


In navolging van het AMC afdeling volwassenpsychiatrie, waar vooral groepsbehandeling wordt aangeboden voor volwassenen en beperkt ook voor jongeren vanaf 12 jaar, hebben therapeuten van het expertisecentrum DAT voor kinderen en jongeren met misofonie een diagnostiek- en individueel behandelprotocol ontwikkeld. Door deze behandeling wordt het voor kinderen en jongeren met misofonie weer mogelijk om met dat soort geluiden om te gaan.

In de behandeling gaan de kinderen leren om meer met hun rationele brein, in plaats van met hun emotionele (impulsieve) brein op de misofoniegeluiden te reageren, waardoor deze geluiden minder emoties van boosheid en walging oproepen. Op een speelse manier leren kinderen en jongeren technieken om de geluiden anders te ervaren en anders te reageren en om de geluiden niet meer te hoeven vermijden.

Het behandelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • psycho-educatie over het ontstaan van misofonie
  • ontspanningstechnieken waardoor je niet zo geagiteerd reageert
  • verleggen van de aandacht
  • het gevoel van walging en boosheid veranderen
  • gedachten veranderen over de geluiden
  • gevoel van controle vergroten
  • het toepassen van de geleerde technieken in situaties waarin de misofonie speelt, zodat het kind/de jongere weer kan wennen aan meeëten met het gezin, enzovoort.

Voor meer informatie over dit behandelprotocol kunt u contact opnemen met Carola de Wit, klinisch psycholoog, via c.dewit@debascule.com.