DAT is de plek voor kinderen en jongeren met ingewikkelde psychische klachten op het gebied van dwang, angst en tics. Ook als je te maken hebt met combinaties van dwang, angst of tics, kunnen wij je helpen. Als andere problemen op de voorgrond staan (bijvoorbeeld gedragsproblemen, autisme, borderline of psychose) dan kijken we hoe we jou samen met specialisten van andere afdelingen van de Bascule kunnen helpen.

De hulp die wij bieden is geschikt voor kinderen en jongeren met een normale intelligentie. Als je een lichte verstandelijke beperking hebt, kijken we samen met andere behandelaars van de Bascule hoe we jou het beste kunnen helpen. Als je naast ernstige dwang, angst of tics ook te maken hebt met een verslaving, adviseren wij om eerst de verslavingsproblemen aan te pakken. Je huisarts of iemand van het Ouder- en Kindteam, wijk-, buurt- of jeugdteam kan je doorverwijzen naar een organisatie die je hiermee kan helpen.

Als je bij DAT wordt aangemeld kijken we of jij ook echt onze hulp nodig hebt. Als lichtere hulp voldoende is, dan kan je beter bij een andere organisatie geholpen worden. Zo zorgen we er samen voor dat er gespecialiseerde hulp is voor de kinderen en jongeren die dat echt nodig hebben.

DAT biedt hulp aan kinderen en jongeren t/m 23 jaar met:

Er zijn verschillende soorten dwangklachten. Er zijn kinderen en jongeren die last hebben van akelige gedachten die maar in hun hoofd blijven zitten. Ze moeten dingen van zichzelf doen die eigenlijk onnodig of overdreven zijn. Bijvoorbeeld dat ze alles drie keer moeten doen, heel vaak iets moeten controleren, eindeloos handen wassen, blijven opruimen of dingen verzamelen. Als zij deze handelingen niet doen, voelen zij zich bang, onrustig of gespannen. Als het leven van een kind of jongere erg wordt verstoord door de problemen, en een kind of jongere of de ouders of verzorgers het gevoel hebben dat ze de problemen niet meer zelf kunnen oplossen, is het goed om hulp te zoeken. Als er sprake is van meerdere psychische problemen of als de problemen moeilijk te behandelen zijn, kunt u bij de Bascule terecht.

"Ik was ‘s ochtends vaak minimaal twee uur bezig om mezelf te douchen, aan te kleden en op te maken. Vaak kwam ik te laat op school. Het moest allemaal precies goed, want anders zou er iets naars kunnen gebeuren met mezelf of met mensen waar ik om geef."
Marleen (16 jaar)

Lees meer over dwang

Iedereen is wel eens bang of angstig. Vaak is dat ook goed want dan wordt je voor iets gevaarlijks gewaarschuwd. Maar soms zijn kinderen of jongeren zo vaak bang dat ze er veel last van hebben. De angst kan hun doen en laten op school, thuis of met vrienden erg verstoren. Er zijn veel verschillende soorten angsten. Bijvoorbeeld paniekaanvallen, piekeren, angst voor slapen, of voor het donker, voor bloedprikken, voor dieren, voor hardop praten buiten het gezin (selectief mutisme) of angst om stom gevonden worden. Als een kind of jongere gedurende langere tijd vaak erg angstig is en daardoor situaties gaat vermijden, is er gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan helpen als er sprake is van meerdere psychische problemen of als de problemen moeilijk te behandelen zijn.

"Ik slaap nog steeds bij mijn moeder in bed. Ik durf niet alleen te slapen. Ik durf ook niet alleen thuis te zijn of bij andere kinderen te spelen. Mijn vrienden vinden het raar dat ik nooit bij hen kom spelen of logeren."
Ibo (10 jaar)

Lees meer over angst

Kinderen of jongeren met tics hebben last van plotselinge, onwillekeurige, herhaalde bewegingen of geluiden. Een kind met een tic heeft het gevoel deze tic niet tegen te kunnen houden. Er zijn verschillende soorten tics zoals: knipperen met ogen, kuchen, grommen, stopwoorden zeggen hoofdschudden of je neus ophalen. Als een kind of jongere veel last heeft van de tic en de tic niet vanzelf overgaat, is het goed om hulp te zoeken. Wanneer de problemen ernstig zijn, moeilijk te behandelen zijn of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is er gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen.

"Al vanaf dat ik zeven ben, heb ik af en toe last van oogknipperen en een smakgeluid maken. Toen ik ouder werd, kwamen er steeds meer tics bij. Toen ik naar de brugklas ging, werd het zo erg dat ik hulp ben gaan zoeken."
Bas (14 jaar)

Lees meer over tics

Als een kind plotseling tics of dwangmatig gedrag laat zien en hij of zij ook vreemde en opvallende bewegingen maakt na een ziekteperiode, kan er sprake zijn van het Pandas-syndroom. Pandas staat voor: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections. Het wordt veroorzaakt door de reactie van het lichaam op een streptokokkeninfectie. Om kinderen met Pandas beter te helpen hebben de Bascule en het AMC in 2013 de Pandas-poli opgericht. Chaim Huyser, geneesheer-directeur en kinder- en jeugdpsychiater, is vanuit de Bascule betrokken bij deze Pandas-poli. In de Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vertelt hij samen met deelnemers Marc Engelen, kinderneuroloog AMC en Taco Kuijpers, kinderarts-infectioloog/immunoloog AMC, over de diagnostiek en behandeling op de Pandas-poli. Lees hier het artikel: Pandas-poli voor kinderen met tics,dwang en bewegingsonrust. (Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, oktober 2013, auteur: Michel van Dijk).

Lees meer over Pandas

Misofonie betekent letterlijk ‘haat voor geluid’. Mensen met misofonie verdragen geen menselijke geluiden door anderen gemaakt. Het ademhalen, kauwen of kuchen van een ander roept dan ernstige walging of boosheid op. Als dit zo erg is dat je de situatie en de persoon gaat vermijden (bijvoorbeeld door apart te zitten met eten, altijd een koptelefoon op enzovoort), kan er sprake zijn van misofonie. Met behandeling wordt het weer mogelijk om met deze geluiden om te gaan.

Lees meer over misofonie