Gepubliceerde protocollen

Selectief Mutisme


In 2012 verscheen het boek ‘Selectief mutisme bij kinderen’, geschreven door Max Güldner. Dit boek is een praktische handleiding voor hulpverleners, leerkrachten en ouders over selectief mutisme bij kinderen. In helder taal wordt beschreven wat selectief mutisme is, wat de oorzaken zijn, en hoe de diagnostiek en behandeling er uitzien. In het boek staan veel praktijkvoorbeelden waar hulpverleners, leerkrachten en ouders direct mee aan de slag kunnen. In 2003 ontwikkelden Els Wippo (cognitief gedragstherapeut) en Max Güldner (psychotherapeut)een behandelprotocol voor selectief mutisme: 'Praten op school, een kwestie van doen'. Het protocol is opgenomen in deel 2 van Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. 'Praten op school, een kwestie van doen' is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd.


‘Bedwing je dwang’ goed onderbouwd


‘Bedwing je dwang’ is een protocol voor de behandeling van kinderen van 8 tot 18 jaar met een dwangstoornis. De behandeling is een combinatie van exposure, responspreventie en cognitieve therapie. Het protocol bestaat uit een handleiding voor therapeuten en een werkboek voor de cliënt.

‘Bedwing je dwang’ is ontwikkeld door Else de Haan (de Bascule/AMC/UvA) en Lidewij Wolters (orthopedagoog en onderzoeker bij de Bascule/AMC/UvA). ‘Bedwing je dwang’ is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd en opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.