DAT werkt samen

Bij DAT werken behandelaren die zich gespecialiseerd hebben in het helpen van kinderen en jongeren met ingewikkelde psychische problemen. We kijken samen met jou, je ouders of verzorgers en de verwijzer hoe we jou het beste kunnen helpen. Soms werken we ook samen met je leerkracht. Hij of zij kan informatie geven over hoe jouw problemen bijvoorbeeld je leren beïnvloeden. Als dat nodig is maken we afspraken met je leerkracht over een speciale aanpak op school. We nemen alleen contact op met je school als jij of je ouders of verzorgers daar schriftelijk toestemming voor geven.

Bij het DAT zijn we er ook voor andere hulpverleners. Hulpverleners zoals huisartsen, kinderartsen, schoolartsen, psychologen, wijkteam-medewerkers en medewerkers van andere instellingen voor GGZ kunnen bij het expertisecentrum DAT terecht voor overleg over kinderen, jongeren of gezinnen die zij behandelen of begeleiden. Zij kunnen contact met ons opnemen voor een consult of second opinion. 

Bij een behandeling bij DAT zijn verschillende behandelaren betrokken. Samen kijken zij wat de beste aanpak is. Een behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit psychologen, een kinder- en jeugdpsychiater, sociotherapeuten, een systeemtherapeut, een kinderarts, een ouderbegeleider en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Je hebt niet met al deze mensen te maken, we kijken wat jij nodig hebt en wie jou het beste kunnen helpen.

Als je met je behandeling gaat beginnen, dan krijg je de behandelaar die het snelste met jouw behandeling kan starten en die gespecialiseerd is in de behandeling van jouw probleem. Als jij en je ouders niet met de behandelaar overweg kunnen, kijken we of er een andere behandelaar beschikbaar is.

Lees meer over het behandelteam

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij je problemen, brengen we eerst in kaart waar jij mee worstelt. In het eerste gesprek bespreken we met jou en je ouders of verzorgers wat de problemen precies zijn en waar jullie hulp bij willen. Dit noemen we ook wel het diagnostisch onderzoek. Daarbij kijken we ook naar de dingen die wel goed gaan.

Voor het eerste gesprek vragen we jou en je ouders of verzorgers (en soms ook je leerkracht) om een aantal vragenlijsten in te vullen. De informatie uit die vragenlijsten geeft een goed beeld van de problemen die er spelen.

Soms hebben we meer informatie nodig. Dan praat jij bijvoorbeeld nog apart met de behandelaar. Of je ouders of verzorgers hebben nog een gesprek. Het kan ook zijn dat er verder onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Het diagnostisch onderzoek kan dan uit drie of vier afspraken bestaan. Als we de problemen snel in kaart hebben, zijn er minder afspraken nodig.

Met de informatie uit de gesprekken, de vragenlijsten en eventueel onderzoek stellen we een behandelplan op. Daarin staat waar jullie hulp bij willen en wat de doelen zijn die jij en je ouders of verzorgers met de behandeling willen bereiken. Ook staat erin welke behandeling wij adviseren.

In het adviesgesprek bespreken we met jou en je ouders of verzorgers het behandelplan en het advies. Jullie kunnen hierbij aangeven of jullie het eens zijn met het behandelplan of dat er misschien nog iets aan moet veranderen. Zo maken we een plan waar we samen aan gaan werken.

Wij vinden het belangrijk om jou de hulp te bieden die het beste bij jou en je problemen past. Daarom is een behandeling bij DAT altijd maatwerk. Niet te licht of te zwaar en niet te kort of te lang.

De behandeling helpt jou en je ouders of verzorgers weer grip op het leven te krijgen. Zodat het je weer de dingen kan doen die bij jouw leeftijd horen: bijvoorbeeld weer naar school gaan en met vrienden leuke dingen doen.

In een behandeling leer je om anders met de psychische klachten om te gaan. Je ouders of verzorgers worden nauw bij de behandeling betrokken. Dat betekent niet dat zij ook bij alle gesprekken aanwezig zijn, want je hebt ook gesprekken alleen met je behandelaar.

We werken met jou en je ouders of verzorgers samen om de behandeling zo goed mogelijk te laten werken. Je ouders of verzorgers kennen jou het beste en kunnen je steunen in de behandeling. En samen kunnen jullie thuis werken aan je problemen. Zo heeft de behandeling de meeste kans van slagen.

Wij zijn er niet alleen voor jou maar ook voor je ouders of verzorgers, broers of zussen. Want ook zij kunnen soms extra ondersteuning gebruiken. Met gezinstherapie en ouderbegeleiding kunnen we de mensen die dicht bij jou staan verder helpen.


Lees meer over de behandeling bij DAT