De Bascule is een academisch centrum. Wij verlenen psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland. De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit. Hierdoor zijn wij betrokken bij onderwijs, opleiding en onderzoek. 

U en uw kind staan bij de Bascule centraal. Onze deskundige hulpverleners luisteren naar uw problemen en kijken samen met u hoe uw kind het beste geholpen kan worden. Zo geven we u en uw kind de beste zorg: zorg op maat.

Wij werken met regioteams: voor iedere regio staat er een team met specialisten voor u klaar. Zij bieden passende hulp voor de psychische problemen van uw kind. Ook als uw kind last heeft van meerdere problemen tegelijkertijd. De behandelaars uit het regioteam kennen uw regio. Zij weten welke hulpverleners er zijn en werken samen als dat nodig is.

De beste behandeling voor uw kind

Wij vinden het belangrijk dat uw en uw kind zo goed mogelijk geholpen worden. Daarom maken al onze behandelaars deel uit van één of meerdere expertisegroepen. In een expertisegroep zitten behandelaren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde kinder- en jeugdpsychiatrische stoornis. De expertisegroepen zijn gekoppeld aan een vakgroep. Behandelaars delen in deze vakgroepen de nieuwste kennis met elkaar. Ook werken zij samen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden. Zo krijgt uw kind de beste behandeling volgens de nieuwste inzichten.