Voer het gesprek over social media en sexting

12 december 2017

Tips voor ouders en hulpverleners

Gemeente Amsterdam en Qpido (het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit) hebben de bewustwordingscampagne ‘Het Gesprek’ opgestart. In de campagne worden ouders opgeroepen om hun kinderen te beschermen tegen de risico’s van het veelvoorkomende ‘sexting, het versturen van naaktfoto’s via smartphone, tablet of computer, zie www.hetgesprek.amsterdam. De campagne is gericht op ouders en is ook voor professionals interessant, bijvoorbeeld om ouders voor te lichten of een gesprek aan te gaan. Dus neem een kijkje!

‘Het Gesprek’ is gelanceerd op 7 december 2017. De campagne richt zich niet specifiek op de verantwoordelijkheid van kinderen en/of pubers, maar op de noodzaak van ouders en opvoeders om hun kinderen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van sexting. Het gaat om het creëren van kennis over het onderwerp, de risico’s van bepaalde apps en de gevolgen van het verspreiden van de beelden. En er worden handvatten gegeven om het gesprek tussen ouder en kind op een laagdrempelige manier te kunnen openen. Ook worden er tips gegeven over het omgaan met het – veelal ongevraagd – ontvangen van seksueel getint materiaal en/of het doorsturen en/of het maken van dergelijk beeldmateriaal. Kijk voor meer info op www.hetgesprek.amsterdam.