Uitnodiging (oud)clienten jeugd-ggz enquete over 1945 - 2015

18 januari

Onderzoek naar ervaringen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Uitnodiging voor (oud)cliënten van de kinder- en jeugdpsychiatrie om zich aan te melden voor de enquête van het Verwey-Jonker Instituut over ervaringen tussen 1945 en 2015.

In Nederland waren tussen 1945 en 2015 ongeveer 60 instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Kinderen en jongeren die door autisme, angst- of eetstoornissen of een andere psychiatrische aandoening niet (meer) thuis konden verblijven, werden daar (gedwongen) opgenomen. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de ervaringen van deze jeugdigen. Heeft u als jongere een korte of langere tijd in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie verbleven? En wilt u iets over uw ervaringen kwijt? Dan willen we u vragen om mee te werken aan het onderzoek. Dat kan door de enquête in te vullen: klik hier voor de enquête. 
U kunt ook meedoen aan het onderzoek als familie van de jongere in kwestie (ouder, broer of zus bijvoorbeeld). De enquête is tot eind februari 2018 in te vullen.

Het onderzoek
Het Verwey-Jonker Instituut wil met dit onderzoek zoveel mogelijk ervaringen verzamelen. U kunt dan denken aan geslagen zijn, gedwongen zijn tot medicatie, en/of isoleercel-gebruik, maar ook aan geweld tussen pupillen onderling. De onderzoekers willen ook weten hoe het geweld heeft kunnen gebeuren, hoe er op gereageerd is en wat er aan gedaan werd om het te voorkomen. En of de cliënten (nog steeds) last hebben van hun ervaringen in het verleden. Met de kennis die hiermee verzameld wordt kunnen belangenbehartigers (jongeren zelf, maar ook ouders en familieraden) de kinder- en jeugdpsychiatrie proberen te verbeteren. De onderzoekers willen met een aantal invullers ook graag een mondeling interview houden. U kunt in de enquête aangeven of u dat wilt of niet. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Het Verwey-Jonker Instituut voert dit onderzoek uit in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (de Commissie De Winter). Deze commissie is ingesteld door het kabinet en onderzoekt gevallen van geweld in de intramurale jeugdzorg: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling of seksueel misbruik. In alle delen van gedwongen jeugdzorg is de commissie op zoek naar ervaringen: bijvoorbeeld in de zorg voor dove en blinde kinderen, in de pleegzorg en in de zorg voor moeilijk opvoedbare kinderen.

De enquête waar u voor uitgenodigd wordt, hoort bij een deelstudie naar de ervaringen van jeugdige psychiatrische cliënten, in de periode 1945-2015.

Alle ervaringen zijn welkom
Het Verwey-Jonker Instituut wil een zo groot mogelijke groep oud-cliënten bereiken. Ook als er geen nare dingen gebeurd zijn in uw jeugd in het tehuis of de kliniek, bent u welkom bij deze enquête. Iedereen die als jongere in een KJP-instelling heeft gewoond, kan de enquête invullen. Zo krijgen we een beter beeld van de ervaringen in de jeugdpsychiatrie in het verleden.

Stuur deze oproep met de link ook gerust door aan anderen: oud-clienten, mede-pupillen en/of familie van oud-cliënten in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met:

Esther Horrevorts, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
ehorrevorts@verwey-jonker.nl 
(030) 23 03 252

of

Diane Bulsink, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
dbulsink@verwey-jonker.nl 
(030) 23 03 233

De site van De Bascule maakt gebruik van cookies.

Niet meer tonen