Tackle your Tics eerste resultaten van onderzoek naar nieuw behandelprogramma

11 juni

Intensieve groepstraining voor kinderen met tics

Vier dagen intensief oefenen met exposuretherapie om je tics onder controle te krijgen, samen met andere kinderen en jongeren met een ticstoornis. Plus steun van elkaar, extra activiteiten en ervaringskennis. Dat is de kern van het behandelprogramma Tackle your Tics. Een team van experts en ervaringsdeskundigen onderzocht dit programma. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in European Child and Adolescent Psychiatry.

De resultaten in het kort:

  • Kinderen en ouders waren tevreden over deze behandelvorm.
  • Het Tackle your Tics-programma was goed vol te houden door de kinderen.
  • De resultaten bieden aanwijzingen dat door het volgen van het programma de ernst van de tics vermindert. En dat de kwaliteit van leven verbetert.
  • Omdat dit een kleine onderzoeksgroep was, is een groter onderzoek gestart om te kunnen bepalen of dit programma effectief is en welke kinderen het meeste baat hebben bij dit programma. De nieuwe groepen starten in het najaar, aanmelden is al mogelijk.

Meer informatie
Lees hier het artikel Tackle your Tics: pilot findings of a brief, intensive group-based exposure therapy program for children with tic disorders (in European Child and Adolescent Psychiatry). 

Meer informatie over Tackle your Tics en het aanmelden voor nieuwe groepen in 2020 en 2021 via www.tourette.nl/tackle-your-tics/.

Aan dit pilotonderzoek werkten mee: Annet Heijerman-Holtgrefe, Cara Verdellen, Jolande van de Griendt, Laura Beljaars, Kees-Jan Kan, Daniëlle Cath, Pieter Hoekstra, Marjolein Bus, Chaim Huyser en Lisbeth Utens.

Tackle your Tics is een initiatief van: Stichting Gilles de la Tourette, de Bascule, Amsterdam UMC/UvA, TicXperts en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en werd in de pilotfase gefinancierd door Tourettes Action. In het vervolgonderzoek werken we samen met Accare en Yulius. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met uitvoerend onderzoeker Annet Heijerman via a.p.heijerman@amsterdamumc.nl