Rapport Commissie De Winter

14 juni

Onvoldoende beschermd

Op 12 juni presenteerde commissie De Winter het rapport ‘Onvoldoende beschermd’, over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg in de periode vanaf 1945 tot heden. Het onderzoek dat in opdracht van het kabinet is uitgevoerd betreft residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, jeugd-ggz, LVB sector, doven- en blindeninstituten en azc’s. Uit het rapport blijkt dat een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende was beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Aanbevelingen
GGZ Nederland, de branche organisatie van GGZ organisaties, wil samen met de andere branches, Jeugdzorg Nederland, VGN en VOBC, leren van het rapport. “De commissie doet een aantal duidelijke aanbevelingen. Die gaan we deze maand nog bespreken met de slachtoffers, de jongeren en professionals uit de jeugdzorg en met de ministeries. Waar het kan, brengen we de aanbevelingen zo snel mogelijk in praktijk,” aldus Peter Dijkshoorn, bestuurder van GGZ Nederland.

Deuren open voor slachtoffers
Organisaties aangesloten bij GGZ Nederland stellen hun deuren open voor slachtoffers. Peter Dijkshoorn: “We willen de verhalen horen en zullen ons uiterste best doen betrokkenen recht te doen én om van ze te leren.” Slachtoffers kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland die hen bij de gesprekken kan ondersteunen. GGZ Nederland draagt, net als de andere branches, financieel bij aan het faciliteren van lotgenotencontact. Natuurlijk kunnen mensen zich ook rechtstreeks bij de organisaties melden.

Werken aan verbeteringen
Een groep professionals werkzaam in de jeugdhulp streeft naar het voortdurend verbeteren van de zorg. Grote ambities zijn onder andere 0 uithuisplaatsingen, 0 separaties en 0 jongeren die zich suïcideren. Deze ‘beweging van nul’ roept zorgorganisaties actief op hieraan mee te doen. Ook de Bascule zet zich hier actief voor in. Want het is belangrijk om te blijven werken aan verbeteringen: het kan iedere dag beter en dit rapport geeft ons een extra duw in de rug.