PEERS training met vertrouwen op weg naar jongvolwassenheid

12 september 2018

Voor jongeren van 12-18 jaar met een vorm van autisme

Eind oktober start er een nieuwe PEERS training bij de Bascule. De PEERS training is een sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autisme spectrum stoornis. De training richt zich specifiek op het maken van vrienden en onderhouden van vriendschappen. Het unieke van PEERS is dat er gekeken wordt naar wat werkt: wat doen sociaal vaardige jongeren in bepaalde situaties? De PEERS training is in de Verenigde Staten ontwikkeld en daar wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden.

Voor wie?

De PEERS training is voor jongeren van 12-18 jaar met een vorm van autisme en een gemiddeld intelligentieniveau. Het is belangrijk dat zowel de jongere als de ouder gemotiveerd zijn om aan de training mee te doen.

Onderwerpen die in de PEERS training naar voren komen zijn:

  • Gespreksvaardigheden
  • Mengen in een gesprek
  • Humor
  • Kiezen van vrienden
  • Omgaan met afwijzing, pesten, roddels en ruzie

De training bestaat uit 14 bijeenkomsten van 90 minuten, die wekelijks gegeven worden op de locatie van de Bascule. De ouder(s) van de jongere, of een andere volwassene die betrokken is bij de jongere, worden actief betrokken bij de training door middel van wekelijkse bijeenkomsten. Tegelijkertijd met de jongeren, volgen zij een oudergroep waarin zij leren hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen.

Aanmelden

Ouders, medewerkers van een OKT en huisartsen kunnen een jongere aanmelden door contact op te nemen met het Centraal Aanmeld- en Informatieteam van de Bascule: 020 – 890 19 01 of cai@debascule.com. Ouders hebben een verwijzing of beschikking nodig van de huisarts of gemeente.