Onderzoek combi-behandeling gehechtheidstrauma

08 februari 2018

Centrum voor Trauma en Gezin

Het Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule doet onderzoek naar de Integrative Team Treatment Approach: Family Therapy & EMDR (Wesselmann, 2009). In het door ZonMW gesubsidieerde onderzoeksproject wordt een eerste studie gedaan naar de implementatie van dit geïntegreerde behandelmodel in Nederland en wordt de werkzaamheid nader onderzocht.

Integrative Team Treatment Approach is een geprotocolleerde behandeling voor (pleeg)kinderen met een achtergrond van kindermishandeling, verwaarlozing, gehechtheidsproblemen en ernstige gedragsproblemen. Het behandelmodel combineert gezinsgerichte en individuele behandeling en is ontwikkeld in de Verenigde Staten onder leiding van Debra Wesselmann.

De Wesselmann-methode is theoretisch goed onderbouwd en de ervaringen in de klinische praktijk zijn positief. Daarnaast beschrijft een eerste gevalsstudie voorlopige aanwijzingen dat het behandelmodel de symptomen en hechtingsstatus kan verbeteren bij pleegkinderen na ernstige verwaarlozing. 

Een behandeling volgens de Wesselmann-methode duurt gemiddeld negen maanden en bestaat uit één gezinssessie en één EMDR-sessie per week. De gezinstherapeut doet het voorbereidende werk voor de EMDR-therapie en verricht gezinsinterventies gericht op het bevorderen van het contact tussen (pleeg)ouders en kind. De EMDR-therapeut voert het EMDR standaardprotocol uit, aangevuld met nieuwe EMDR gerelateerde technieken. Met deze technieken leert het kind om emoties en gedrag te reguleren en wordt de hechting van het kind aan de (pleeg)ouders bevorderd.

Voor (pleeg)kinderen en hun omgeving, hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers is het belangrijk om te weten of deze gecombineerde behandelmethode effectief is en meerwaarde heeft in vergelijking tot de apart aangeboden traumaverwerkingstherapie en systeembehandeling.

De onderzoeksgroep bestaat uit:

• Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater, postdoc onderzoeker, de Bascule / AMC

• Nathalie Schlattmann, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut (NtVP), de Bascule

• Ramón Lindauer, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC-de Bascule

• Mara van der Hoeven, promovenda kinder- en jeugdpsychiatrie AMC

• Carlijn de Roos, klinisch psycholoog/psychotherapeut de Bascule