OCDnet voor iedereen die meer wil weten over dwang

11 juni

Informatie over dwangstoornissen

Ouders, jongeren, professionals en andere geïnteresseerden met vragen over dwang, kunnen nu terecht op de website www.ocdnet.nl. Deze website biedt informatie over dwangstoornissen ofwel OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Waarom deze website?
De website OCDnet.nl biedt een platform voor de verschillende doelgroepen die te maken hebben met dwangstoornissen. Mensen die last hebben van dwangklachten vragen vaak laat om hulp en dwangproblematiek wordt lang niet altijd als zodanig herkend. Hoewel er werkzame behandelingen bestaan, duurt het in veel gevallen jaren voordat iemand deze krijgt. Hoe langer iemand niet behandeld wordt, hoe kleiner de kans dat de dwangklachten verdwijnen. Dat maakt het bevorderen van herkenning en behandeling extra belangrijk.

Kennisuitwisseling
De website bevordert de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens over OCD tussen onderzoekers en mensen met OCD. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Ook is het mogelijk via het E-spreekuur een vraag te stellen aan een deskundige.

Patiëntendag ter gelegenheid van start OCDnet.nl
Ter gelegenheid van de lancering van de website wordt op vrijdag 9 oktober 2020 een publieksdag georganiseerd in combinatie met de NedKAD-conferentie. Hierover verschijnt binnenkort informatie op OCDnet.nl.

Meer weten over OCDnet?
Voor meer informatie over OCDnet kun je terecht bij het bureau van het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie (NedKAD) via mail: info@nedkad.nl.

OCDnet.nl kwam tot stand met steun van ZonMw en NedKAD.