Nieuwe werkwijze in de jeugdhulp per 1-1-2018

11 januari

Regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland

Per 1 januari 2018 werken de specialistische jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland met een nieuwe werkwijze. Het voordeel van de nieuwe werkwijze is dat we nog beter dan voorheen maatwerk kunnen leveren, zodat de hulp goed aansluit bij de behoeften van u en uw kind. De werkwijze geldt alleen voor gezinnen uit de regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland.

Wat gaat er anders?

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, kunt u naar een lokaal team van uw gemeente gaan. Daar staan jeugdhulpverleners voor u en uw kind klaar om u te helpen. Samen met het wijkteam maakt u een perspectiefplan. Daarin staat wat uw kind en gezin willen bereiken met de hulp. U kunt ook naar uw huisarts gaan.

Vervolgens kiest u met uw kind door wie uw kind geholpen wil worden. Is dat de Bascule? Dan bekijken wij aan de hand van het perspectiefplan hoe wij u kunnen helpen. Dat kan met individuele behandeling of groepstherapie voor uw kind, ouderbegeleiding of gezinsgesprekken. Met elkaar zorgen we ervoor dat u als gezin de hulp krijgt die past bij wat uw kind én uw gezin echt nodig hebben om te bereiken wat u wilt bereiken.

Aangemeld voor 1 januari?

Is uw kind voor 1 januari bij de Bascule aangemeld, dan verandert er in feite niks. Uw kind hoeft niet opnieuw te worden aangemeld. Als de hulp al is gestart, dan wordt de behandeling gewoon voortgezet. Als u vragen heeft over de nieuwe werkwijze per 1 januari 2018, dan kunt u contact met de behandelaar opnemen.

Meer informatie

Binnenkort vindt u op onze website meer informatie over de nieuwe werkwijze. Nu al meer weten? Kijk op www.ikzoekjeugdhulp.nl.