Levenslang met Dwang

23 mei 2019

Herhaling

Vanaf woensdag 29 mei wordt het tv-programma ‘Levenslang met Dwang’ herhaald. Het programma, dat in 2018 werd uitgezonden, volgt 8 mensen met een ernstige dwangstoornis op een roadtrip door Thailand. Behandelaren van onder meer de Bascule maakten deel uit van het behandelteam dat de deelnemers begeleidde in hun strijd tegen de dwangstoornis.

Het programma laat zien dat hoewel een dwangstoornis je leven ernstig kan ontregelen, er wel degelijk wat aan te doen is: met een evidence based behandeling kunnen dwangklachten minder worden of soms zelfs verdwijnen. We hopen dat het programma bijdraagt aan het beter bespreekbaar maken van psychische klachten in het algemeen en dwangklachten in het bijzonder en dat er meer begrip komt voor mensen met deze klachten.

Uitzending vanaf 29 mei 2019 om 21.30 uur bij RTL5.


Het behandelteam van Levenslang met Dwang, klaar om te vertrekken.