Kinderen met ADHD gebaat bij pauzes en afwisseling

04 december 2018

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij kinderen met ADHD de aandacht aanzienlijk verslechtert wanneer zij een lastige taak moeten volhouden. Dit effect is deels terug te dringen door de kinderen een beloning te geven. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door onder andere medewerkers van de Bascule: Tycho Dekkers, Arne Popma en Reino Stoffelsen, werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij kinderen met ADHD die een poliklinische behandeling volgden bij de Bascule. De kinderen die aan het onderzoek deelnamen deden twee keer achter elkaar een Stop-taak. Een Stop-taak is een opdracht die voor de meeste kinderen moeilijk vol te houden is. In het onderzoek werd gemeten hoe goed het kind de impuls om te stoppen met de opdracht kon afremmen. De taak meet daarnaast ook verschillende soorten aandacht. Daarna deden de kinderen de tweede Stop-taak, deze was bedoeld om uitputting op te wekken. De helft van de kinderen kreeg een beloning in het vooruitzicht gesteld bij een goede prestatie tijdens de tweede afname, de andere helft van de kinderen niet.

Het onderzoek laat zien dat ADHD-symptomen kunnen verergeren als een kind een tijd dezelfde taak moet doen. Het nemen van pauzes of het vaker switchen van taak zou kunnen helpen om de aandacht beter vast te houden en de taak te volbrengen. Verder blijkt dat het goed kan werken om kinderen met ADHD te belonen, dit vermindert namelijk de uitputtingseffecten. Dit sluit aan bij eerdere studies, die aangeven dat kinderen met ADHD meer beloning nodig hebben dan kinderen zonder ADHD om tot optimale prestaties te komen op allerlei cognitieve taken. Lees het artikel Time-on-task-effecten bij kinderen met en zonder ADHD: Uitputting van executieve functies of uitputting van motivatie? (Tijdschrift voor Neuropsychologie, nummer 3, 2018).