Kinderen die extra zorg nodig hebben

12 juni 2018

Onderzoek gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam doet onderzoek onder ouders met kinderen die extra zorg nodig hebben. Bent u een ouder of verzorger van een kind tot 18 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, of een kind dat om andere redenen extra zorg nodig heeft? Dan kunt u meewerken aan het onderzoek. Er is een korte vragenlijst die u kunt invullen. Het invullen kost u ongeveer 5 minuten. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. 

U kunt de vragenlijst tot 25 juni 2018 invullen. Daarna worden de resultaten verwerkt en aan de gemeente gepresenteerd, met als doel om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van ouders die zorgen voor een kind dat extra zorg nodig heeft.

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam verricht door Markant, centrum voor mantelzorg. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Heidi Wintels, coördinator van dit onderzoek (T 06 - 12 66 12 97 of hwintels@markant.org).

Hartelijk dank voor uw medewerking.