Inspectie positief over de Bascule

05 februari 2018

Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de klinische afdelingen van de Bascule bezocht. De inspecteurs waren erg enthousiast over wat zij hoorden en zagen. In het rapport oordelen zij dat de Bascule goed scoort en dat de Bascule verantwoorde jeugdhulp biedt. Wij zijn erg trots op dit resultaat en nog meer op onze medewerkers die zich altijd inzetten om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Het betrof een bezoek in het kader van regulier toezicht. De inspecteurs keken bij hun bezoek onder andere naar hoe onze behandelaren de behandeling uitvoerden, naar veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en de bestuurlijke organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de hulpverlening en de afdelingen, spraken de inspecteurs met ouders, cliënten en medewerkers. Daarnaast hebben de inspecteurs dossiers van cliënten en medewerkers gecontroleerd om te zien of deze goed op orde waren en voldoen aan de wettelijke eisen.

De inspectie heeft één punt van verbetering gevonden, namelijk in ‘de fysieke leefomgeving van de cliënt’. Dit betreft een aantal bouwtechnische aanpassingen die nodig zijn op een van de klinische groepen voor jongeren. We vinden het belangrijk dat de jongeren op deze groep een prettige leefomgeving hebben als ze worden opgenomen. Daarom pakken we deze punten zo snel mogelijk op zodat ook leefruimtes helemaal voldoen aan de eisen van de inspectie. Wilt u meer weten over het bezoek van de inspectie aan de Bascule? Lees hier het volledige inspectierapport.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is per 1 oktober 2017 ontstaan uit een fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg.