Help ons om kinderen die niet durven praten beter te helpen

21 oktober 2019

Voor dit onderzoek zoeken wij ouders en kinderen zonder selectief mutisme

Selectief mutisme
Selectief mutisme is een angststoornis die vooral voorkomt bij jonge kinderen. Kinderen met selectief mutisme durven in bepaalde situaties niet te praten. Ze praten bijvoorbeeld thuis wel, maar op school niet.

Wetenschappelijk onderzoek
De Bascule en het Amsterdam UMC onderzoeken of de Selectief Mutisme Vragenlijst goed werkt om selectief mutisme bij kinderen vast te stellen. Dit is belangrijk, omdat we hiermee de hulp aan kinderen met selectief mutisme kunnen verbeteren.

Wie kan aan het onderzoek meedoen?
Om goed vast te stellen of de vragenlijst werkt, zoeken wij ouders en kinderen zonder selectief mutisme. De kinderen kunnen tussen de 3 en 18 jaar oud zijn. In totaal kunnen er 240 kinderen/jongeren deelnemen aan dit onderzoek.

Hoe werkt het onderzoek?
Als u met uw kind aan het onderzoek meewerkt, vult u eenmalig online twee vragenlijsten in over het (spreek)gedrag van uw kind. Daarnaast wordt u als ouder(s) telefonisch geïnterviewd, dit duurt ongeveer 5-10 minuten. Als uw kind 8 jaar of ouder is, stellen we hem of haar ook enkele vragen. In totaal kost deelname aan het onderzoek u zo’n 30 tot 45 minuten.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie. Wilt u meer weten, of heeft u vragen over het onderzoek? Mail dan naar selectiefmutisme@debascule.com. U kunt ons ook bellen via 020 - 890 15 53 of 020 - 566 33 83. Wij vertellen u graag meer over het onderzoek.

Doet u mee?
Als u interesse heeft om mee te doen aan dit onderzoek, kunt u een e-mail sturen aan:
selectiefmutisme@debascule.com. Vermeld in de mail alstublieft uw naam en telefoonnummer.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het selectief mutisme onderzoeksteam:
020 - 890 15 53 (Chaya Rodrigues Pereira)
of
020 - 566 33 83 (onderzoekssecretariaat van de Bascule)
Alvast bedankt voor uw interesse.