Help mee om de genen van tics te vinden

29 maart

Onderzoek naar de oorzaken van tics

Tics zijn plotselinge, snelle, herhaalde en niet-ritmische bewegingen of geluiden. Sommige mensen hebben erg veel last van tics, bij anderen vallen ze nauwelijks op. Over de oorzaken van ticstoornissen is nog heel weinig bekend. Daarom doet de Bascule mee aan een groot onderzoek naar de genen van tics.

We weten dat tics binnen bepaalde families vaker voorkomen en dat ze vaak erfelijk zijn. Maar de precieze genen die tics veroorzaken zijn nog niet gevonden. Daarom wordt er in een wereldwijd onderzoek, de Tourette International Collaborative Genetics Study (TIC Genetics), gezocht naar de genen van ticstoornissen binnen families. Voor dit onderzoek zoeken we deelnemers.

Gegevens
De Bascule is een van de organisaties die het TIC Genetics onderzoek uitvoeren. Naast de Bascule doen er meer dan 25 centra uit Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Korea mee aan dit onderzoek. Het onderzoek is gestart in 2011 en inmiddels zijn gegevens van meer dan 2700 personen verzameld. Tussen 2018 en 2023 wordt opnieuw genetisch materiaal en informatie over tics van 3000 personen verzameld. De gegevens worden anoniem opgeslagen in een databank en op termijn aan gekwalificeerde wetenschappers uit de hele wereld beschikbaar gesteld.

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?
Omdat het om onderzoek gaat naar erfelijk materiaal, zoeken wij ouder-kind trio’s: kinderen of volwassenen met een chronische ticstoornis en/of Tourette én hun beide biologische ouders zónder tics. Deelnemers kunnen tussen de 2 en 99 jaar oud zijn. Tics kunnen op dit moment aanwezig zijn of vroeger aanwezig zijn geweest. Bij voorkeur komen er in de rest van de familie geen tics voor. Herkent u zich in deze beschrijving? Lees dan hier de folder met meer informatie over het onderzoek.

120 tot 180 minuten
Als u en uw familie aan het onderzoek willen meewerken, wilt u natuurlijk wel weten wat dat nu precies betekent. Iedere deelnemer aan het onderzoek vult een vragenlijst over tics en bijkomende problemen in. Vervolgens krijgt u een afspraak bij de Bascule. Tijdens deze afspraak wordt de vragenlijst besproken en wordt er van iedere deelnemer bloed afgenomen (eventueel kan dit met een verdovende pleister). Daarna is het onderzoek afgelopen. Meewerken aan het onderzoek kost u tussen de 120 en 180 minuten.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Malindi van der Mheen, via ticgenetics@debascule.com of: 06 – 40 72 91 64.