Gegijzeld door anorexia

17 oktober 2019

Uitzending Zembla

Op 16 oktober werd er in het tv-programma Zembla aandacht besteed aan de behandeling van jongeren met anorexia nervosa, een van de ernstigste psychiatrische aandoeningen. In de uitzending komen oa ouders aan het woord van wie een kind aan deze eetstoornis is overleden. Het programma laat goed zien hoe ingewikkeld deze eetstoornis en de behandeling hiervan is en hoe jongeren, ouders en behandelaren hier mee worstelen. En tegen welke dilemma’s ze aanlopen.

De Bascule is een van de centra in Nederland met specifieke expertise in de behandeling van jongeren met anorexia nervosa. Wij zien gelukkig dat veel kinderen en jongeren herstellen, ongeveer 75%. Maar ondanks alle inspanningen van jongeren, ouders en hulpverleners, overlijden er helaas nog steeds jongeren aan deze eetstoornis. Dat is iets wat we met elkaar niet willen. Maar net als bij ernstige somatische ziekten, is dit helaas niet altijd te voorkomen.

Bij de Bascule behandelen we jongeren met anorexia nervosa bij voorkeur in de thuissituatie: ambulante behandeling met cognitieve gedragstherapie, waarbij we nauw samenwerken met het gezin. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de jongere te gevaarlijk gedrag vertoont (suïcide dreiging) of omdat de jongere een te laag lichaamsgewicht heeft. Ook als het gezin uitgeput raakt door de spanningen, heeft ambulante behandeling niet langer de voorkeur. In die gevallen adviseren wij een klinische opname.

Bij een klinische opname verblijven jongeren samen met andere jongeren op een groep en krijgen groepsbehandeling en volgen individuele behandelonderdelen. Voor jongeren kan de herkenning bij elkaar van belang zijn en goed uitwerken. Het kan motiveren tot herstel. Een jongere die al wat verder is in het herstelproces, kan een jongere die net begint met herstellen positief meenemen. Het kan ook andersom: dat de groep elkaar negatief beïnvloedt en het herstel in de weg zit. Deze processen spelen zich niet alleen af binnen een groepsbehandeling, maar dit gebeurt ook in andere settings, bijvoorbeeld op social media. Wanneer dit binnen de kliniek gebeurt kunnen de behandelaren er op reageren, het bespreekbaar maken en het weer ten goede om buigen.

Uit ervaring weten wij dat de voordelen van een klinische opname opwegen tegen de nadelen. Veel jongeren profiteren juist van een korte klinische opname met duidelijke doelen waarbij we met elkaar samenwerken aan een snelle terugkeer naar huis en school.

Als een jongere naast de eetstoornis ook te maken heeft met een andere stoornis, maken we een keuze op basis van de ernst en de hoogste urgentie van de stoornissen. Op basis daarvan stellen we de behandeling samen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en volwassenen met een mogelijke eetstoornis eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. Juist het vroegtijdig herkennen en behandelen van anorexia zal veel lijden kunnen voorkomen. Daarom heeft de Bascule zich aangesloten bij K-EET, een landelijke ketenaanpak van eetstoornissen bij kinderen en jongeren. Met elkaar werken experts op het gebied van eetstoornissen samen aan oplossingen zoals het verminderen van wachttijden en een actueel overzicht van het behandelaanbod.

Bekijk hier de uitzending van Zembla.

Heeft u hier vragen over, of wilt u hierop reageren? Stuur dan een mail naar: communicatie@debascule.com.