Forensische Formatie bundelt expertise voor betere jeugdhulp

16 april 2018

Spirit en de Bascule

Na jarenlang te hebben samengewerkt, zijn Spirit en de Bascule bestuurlijk gefuseerd. Deze bestuurlijke fusie biedt ons meer mogelijkheden om onze jeugdhulp te vernieuwen te verbeteren. De Forensische Formatie is daar een goed voorbeeld van. Een nieuw team dat bestaat uit medewerkers van het forensisch team van de Bascule en medewerkers Jeugd en Veiligheid van Spirit. Samen gaan ze buiten gebaande paden op zoek naar oplossingen voor de jongeren die hulp nodig hebben, maar het lang niet altijd willen.

De Forensische Formatie staat voor daadkracht, hands-on mentaliteit en grote betrokkenheid. Een team dat barst van de ervaring. De teamleden richten zich niet alleen op jongeren tussen de 12 en 23 jaar met een (dreigende) forensische ontwikkeling, maar ook op hun directe leefomgeving. De jongeren die door de Forensische Formatie geholpen worden hebben meervoudige en complexe problematiek. De Bascule en Spirit bundelen hun krachten om - elk vanuit de eigen expertise - effectieve outreachende forensische zorg te bieden aan deze jongeren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het (criminele) gedrag van de jongere, maar vooral naar de persoon achter dit gedrag en zijn of haar mogelijkheden. Het uiteindelijke doel is om de jongeren te leren om zelf andere keuzes te maken en risicovol gedrag te vermijden. Wil je meer weten over deze integrale aanpak of wil je een jongere aanmelden? Neem dan contact op met: aanmelding-deformatie@debascule.com of ifa@spirit.nl.