Criteria voor volwassen asielzoekers niet geschikt voor asielzoekerskinderen

04 juli 2018

Pleidooi voor kinderpsychiatrische beoordeling

Onlangs is de uitzetting van een zwakbegaafd en ernstig depressief Armeens kind met succes aangevochten. In het beroep tegen de uitzettingsbesluit werd meerdere malen verwezen naar een artikel in Medisch Contact. De auteurs, vier kinderpsychiaters, artsen en psychologen publiceerden eind 2015 een artikel waarin zij ervoor pleitten dat asielzoekerskinderen een andere medische beoordeling krijgen dan de volwassen asielzoekers. Kort gezegd schrijven de auteurs dat criteria op basis waarvan de IND beoordeelt of een asielzoeker op medische gronden in Nederland mag blijven, ongeschikt zijn voor kinderen. Om ernstige beschadiging bij asielzoekerskinderen te voorkomen zijn nieuwe maatstaven nodig voor het beoordelen van een medisch-psychiatrische noodsituatie. Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule, is een van de auteurs: "Wij zijn blij dat de rechter in zijn uitspraak naar dit artikel verwijst. Het zou goed zijn als de knelpunten die wij in ons artikel hebben aangegeven, verder worden uitgewerkt met behulp van specialisten op het gebied van kinderpsychiatrie om de zorgvuldigheid van de medische beoordeling te kunnen verbeteren." Lees hier het artikel in Medisch Contact.