Links


Wij willen graag meer laten zien over wat het betekent om bij de Bascule in behandeling te zijn. Daarom werken wij aan een website die meer informatie geeft over de verschillende afdelingen en groepen: wie werken daar, hoe ziet het eruit en wat kan je verwachten als je in behandeling komt?
Binnenkort vind je deze informatie op www.naardebascule.com. 

Op zoek naar meer inhoudelijke informatie over behandelingen, wetenschappelijk onderzoek en interessante publicaties? Wij houden je graag op de hoogte! Wij werken aan een site waar je al deze informatie kunt vinden.  Wil je ondertussen niets missen over de Bascule? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

PI Research

PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Het is een dochterorganisatie van de Bascule die zich richt op onderzoek, ontwikkeling van competentiegerichte hulpverleningsvormen en implementatie van effectieve methodieken in het brede veld van de jeugdzorg en het onderwijs.

De Bascule PI-scholen

De Bascule PI-scholen zijn een onderdeel van de Bascule. De scholen bieden onderwijs aan kinderen met psychische problemen.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De Bascule is een van de deelnemers. Het Kenniscentrum biedt professionals, ouders, jongeren, leerkrachten en gemeenten betrouwbare en relevante informatie over de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Brainwiki

Brainwiki is de website waar jongeren betrouwbare informatie vinden over psychische problemen. Hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij? Op Brainwiki lees je hoe het zit. Brainwiki is de jongerensite van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

Ik zoek jeugdhulp.nl

Met de Jeugdhulpzoeker kan door de gemeenten Zaanstreek-Waterland en Amsterdam Amstelland gecontracteerde, specialistische Jeugdhulp worden gevonden per aanbieder. www.ikzoekjeugdhulp.nl

Ouder- en Kindteams Amsterdam

In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen over hun kind en het gezin terecht bij een Ouder- en Kindteam in de wijk. 

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren die in vertrouwen willen praten. De vrijwilligers van de Kindertelefoon geven hulp, advies en informatie.


Spirit

Spirit is een organisatie die orthopedagogische jeugd- en opvoedhulp biedt in de regio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Bascule en Spirit bestuurlijk gefuseerd. Deze bestuurlijke fusie biedt de mogelijkheid om verdere vernieuwing te realiseren en de jeugdhulp verder te verbeteren. Met gemengde teams gaan we samen op zoek naar betere oplossingen voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. 


Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Samenwerkingsverband van dertig instellingen in Amsterdam die allemaal actief zijn op het gebied van autisme.

Altra

Altra onderwijs & jeugdhulp, verzorgt het onderwijs voor onder andere jongeren die bij de Bascule in dagbehandeling of klinische behandeling zijn.

De Koppeling

Besloten behandelcentrum voor jongeren. Samenwerkingsverband tussen Altra, Arkin, Lijn5, de Bascule en Spirit. 

Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugd- en opvoedhulp en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.